Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

Welke medisch specialisten zijn er bij kanker?

Kankerzorg is multidisciplinaire zorg. Dit betekent dat er meerdere soorten artsen (disciplines) betrokken zijn bij de diagnostiek en behandeling van een kankersoort. Welke disciplines dat zijn, verschilt per kankersoort.

Hieronder noemen we de medisch specialisten die bij veel kankersoorten een rol hebben. Wij vinden het belangrijk dat deze artsen zich specialiseren in één of enkele kankersoorten. Op deze manier kunnen zij veel ervaring opdoen en blijven ze goed op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Chirurg-oncoloog

Deze arts doet de operatie. Als je kanker hebt aan de vrouwelijke geslachtsorganen (gynaecologische kanker) is er geen chirurg betrokken, maar een gynaecoloog. Die doet dan de operatie. Als je kanker hebt aan de mannelijke geslachtsorganen, aan de blaas of de nieren, is er geen chirurg betrokken, maar een uroloog. Dan doet de uroloog de operaties.

Radiotherapeut (bestralingsarts)

Deze arts beoordeelt of bestraling nodig is en maakt het bestralingsplan.

Internist-oncoloog of medisch oncoloog

Deze arts geeft chemotherapie, anti-hormonale therapie, immunotherapie en doelgerichte therapie. Hij of zij is de hoofdbehandelaar bij uitgezaaide kanker.

Radioloog

Deze arts beoordeelt de onderzoeken, zoals de röntgenfoto’s, echo’s en MRI-scans, en doet hierbij de punctie en biopsie.

Nucleair geneeskundige

Deze geneeskundige beoordeelt de PET-CT-scan of andere onderzoeken op de afdeling nucleaire geneeskunde.

Patholoog

Deze arts doet onderzoek op de weggenomen cellen en weefsels van de biopsie, punctie en de operatie.

Klinisch geneticus

Deze arts doet onderzoek bij erfelijke aanleg voor kanker, of een vermoeden daarvan.

Fertiliteitsarts

Deze arts bespreekt met je de kans op onvruchtbaarheid, jouw eventuele kinderwens en hoe je je vruchtbaarheid misschien kunt behouden. Vrouwen kunnen hiervoor ook verwezen worden naar een gynaecoloog. Mannen kunnen hiervoor ook verwezen worden naar een uroloog.

Oncologie-verpleegkundige

Dit is een verpleegkundige die gespecialiseerd is in kanker. De oncologieverpleegkundige begeleidt je, geeft antwoord op je vragen en biedt emotionele steun. De oncologie-verpleegkundige kan het vast aanspreekpunt zijn voor kankerpatiënten.

Verpleegkundig specialist

Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige die een aanvullende opleiding heeft gevolgd om zelfstandig bepaalde medische handelingen te mogen doen. Een verpleegkundig specialist ziet patiënten zelfstandig en mag zelf diagnosticeren, behandelen, medicatie voorschrijven. Ook mag hij/zij een aantal voorbehouden handelingen, zoals bijvoorbeeld endoscopieën en catheterisaties uitvoeren. De verpleegkundig specialist neemt hierbij taken over van een medisch specialist. Een verpleegkundig specialist kan het vast aanspreekpunt zijn voor kankerpatiënten.

Het multidisciplinair overleg (MDO)

Bij de behandeling van kanker zijn verschillende specialisten betrokken: artsen en verpleegkundigen. Ze bespreken met elkaar wat de uitslagen van de onderzoek (diagnostiek) en bepalen per patiënt het precieze stadium van de ziekte. Vervolgens bespreken ze wat voor deze patiënt de beste behandelopties zijn. Dit overleg heet het multidisciplinair overleg (MDO). Wij vinden het belangrijk dat alle artsen die deelnemen aan dit MDO gespecialiseerd zijn in de kankersoort die ze bespreken. Deze artsen zijn het beste op de hoogte van alle mogelijke behandelingen en wetenschappelijk onderzoek (trials) waar patiënten in aanmerking voor kunnen komen.

De informatie op deze pagina is gebaseerd op tekst van kanker.nl en aangepast voor deze website.