Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

Ziekenhuiskeuzehulp

Zuyderland Medisch Centrum en de zorg voor slokdarmkanker en maagkanker

Als kankerpatiëntenorganisatie (NFK en SPKS Leven met maag- of slokdarmkanker) vinden we dat het Zuyderland Medisch Centrum het heel goed doet als we kijken naar kenmerken van expertzorg voor slokdarmkanker en maagkanker. Het ziekenhuis is heel gespecialiseerd in de zorg patiënten met slokdarmkanker of maagkanker. Het ziekenhuis doet het heel goed als we kijken naar zorg volgens de richtlijnen en deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Het ziekenhuis doet het goed als we kijken naar behandelingen en de resultaten ervan. Het ziekenhuis doet het goed op het gebied van het zorgaanbod voor mensen met slokdarmkanker of maagkanker. De ervaringen van patiënten met deze zorg zijn goed.

Ziekenhuisprofiel door het ziekenhuis zelf aangeleverd

Voor de behandeling van slokdarmkanker en maagkanker werken we samen in de regio Zuidoost Nederland. Binnen de regio, worden de operaties voor slokdarmkanker en maagkanker uitgevoerd in het Zuyderland Medisch Centrum. De overige zorg, wordt indien mogelijk geboden dichtbij huis. Alle patiënten worden besproken tijdens een regionaal overleg met de ziekenhuizen in Venlo, Roermond en Maastricht, ook als ze niet in aanmerking komen voor een operatie.
De complexe operatie vindt plaats op de locatie Sittard Geleen. Door dit soort operaties te bundelen in één centrum voor de gehele regio met gespecialiseerde teams, kan de patiënt rekenen op kwalitatief hoogwaardige en professionele zorg. Deze ingrepen worden via de sleutelgat techniek verricht. Dit zorgt voor minder pijn, een sneller herstel en vaak ook een kortere opname in het ziekenhuis.
In de gehele behandeling wordt gewerkt aan de algehele conditie, mentale situatie en ook het stoppen met roken en/of alcohol drinken. Dit is het zogenoemde prehabilitatie project, VLAM fit.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website. https://www.zuyderland.nl/specialismen/maag-en-slokdarmcentrum-limburg/

Informatie over samenwerking

Het Zuyderland Medisch Centrum is een referentiecentrum voor andere ziekenhuizen en voert tweede meningen uit. Dit betekent dat patiënten uit de regio door hun huisarts of medisch specialist verwezen worden naar dit ziekenhuis voor de gehele slokdarmkankerzorg en maagkankerzorg. Het ziekenhuis is als consulent aanwezig bij MDO’s van andere ziekenhuizen (Venlo, Roermond en Maastricht). Het ziekenhuis participeert in een structureel expert-netwerk-MDO met het Catharina Ziekenhuis, het Radboudumc en het Erasmus MC.
Het ziekenhuis werkt samen in het oncologisch netwerk OncoZON. Dit betekent dat er tussen de 9 ziekenhuizen en één radiotherapeutisch instituut afspraken zijn over het Multidisciplinair Overleg, dat de protocollen zijn gesynchroniseerd en dat er een concentratie is van zorg en van verwijsafspraken.

Zuyderland Medisch Centrum

Dr. H. van der Hoffplein 1
6162 BG Sittard – Geleen
088 – 459 7777
Topklinisch ziekenhuis

Mate van specialisatie

Het ziekenhuis is heel gespecialiseerd in slokdarmkanker en maagkanker. De zorgverleners voor diagnostiek zijn voor een groot deel gespecialiseerd in slokdarmkanker en maagkanker. De zorgverleners voor behandeling zijn allen gespecialiseerd in slokdarmkanker en maagkanker. Het Zuyderland Medisch Centrum ziet nieuwe patiënten met slokdarmkanker of maagkanker. Artsen uit andere ziekenhuizen vragen de artsen van dit ziekenhuis om advies bij diagnosestelling en behandeling.

Specialisatie zorgverleners

Bij de zorg voor patiënten met slokdarmkanker of maagkanker zijn veel verschillende medische specialismen betrokken. Het ziekenhuis kan er voor kiezen om een (klein) deel van alle artsen binnen zo’n specialisme zorg te laten leveren voor slokdarmkanker en maagkanker. Wij zien dat als een onderdeel van specialisatie. Het Zuyderland Medisch Centrum heeft dit vergaand gerealiseerd voor 5 van de 7 betrokken specialismen.

Een ander onderdeel van specialisatie is dat de artsen die maag- en slokdarmkankerzorg leveren, hier ook veel tijd en aandacht voor hebben. Bijvoorbeeld doordat zij ten minste de helft van hun tijd aan slokdarmkanker en maagkanker besteden óf doordat zij maximaal 3 kankersoorten (of andere ziektes) als aandachtsgebied hebben. Wij noemen hen dan gespecialiseerd in maag- en slokdarmkanker. Hieronder wordt per specialisme beschreven in hoeverre dit geldt voor de artsen in het Zuyderland Medisch Centrum.

Diagnostiek
In het Zuyderland Medisch Centrum doen de volgende artsen diagnostiek voor slokdarmkanker en maagkanker:
3 MDL-artsen, allen gespecialiseerd in slokdarmkanker en maagkanker;
7 radiologen, allen gespecialiseerd in slokdarmkanker en maagkanker;
Er wordt gewerkt volgens een protocol dat per patiënt alle diagnostiek voor de primaire diagnose door 1 radioloog wordt gezien.
4 nucleair geneeskundigen, waarvan 3 zijn gespecialiseerd in slokdarmkanker en maagkanker;
6 pathologen, waarvan 3 zijn gespecialiseerd in het bovenste spijsverteringsstelsel.

Behandeling
In het Zuyderland Medisch Centrum doen de volgende artsen behandelingen voor slokdarmkanker en maagkanker:
3 chirurgen, allen gespecialiseerd in slokdarmkanker en maagkanker;
3 internist-oncologen, allen gespecialiseerd in slokdarmkanker en maagkanker.

Samenwerking voor behandeling
Het ziekenhuis heeft vaste samenwerkingsafspraken met een extern radiotherapiecentrum, namelijk Maastro Clinics Maastricht. Een selecte groep van 3 radiotherapeuten zit standaard bij het MDO MDL.

De 4 verpleegkundig specialisten MDL oncologie in het team die vast aanspreekpunt zijn voor de patiënten leggen zich allen toe op begeleiding van patiënten met slokdarmkanker of maagkanker. Deze verpleegkundig specialisten werken specialisme-overstijgend: ze begeleiden patiënten vanaf de MDL, door het chirurgisch traject en systeem therapie.

Wordt door andere ziekenhuizen gezien als expertteam

Het ziekenhuis is een referentiecentrum voor alle zorg voor patiënten met slokdarmkanker en maagkanker. Deze functie heeft het voor de volgende 3 centra: Maastricht Universitair Medisch Centrum, Laurentius Medisch Centrum en Viecurie Medisch Centrum. Het voert second opinions (tweede meningen) uit voor patiënten uit andere ziekenhuizen.

Aantal diagnoses en aantal behandelingen

Het aantal mensen dat in de periode 2019-2021 in het Zuyderland Medisch Centrum is gediagnosticeerd met en/of behandeld voor slokdarmkanker of maagkanker is gemiddeld 197,0 patiënten per jaar. Het landelijk gemiddelde was 55,8 patiënten.

Het Zuyderland Medisch Centrum voerde in de periode 2019-2021 jaarlijks gemiddeld de volgende operaties voor slokdarmkanker of maagkanker uit:

 • 31,7 operaties voor slokdarmkanker. Het landelijk gemiddelde was 50,0. Dit aantal is mogelijk lager dan het gemiddelde, doordat het ziekenhuis het SANO-protocol volgt. Dan is bij een deel van de mensen met slokdarmkanker na behandeling met chemoradiotherapie de operatie niet meer nodig.
 • 21,0 operaties voor maagkanker. Het landelijk gemiddelde was 26,5.
 • 52,7 operaties voor slokdarmkanker of maagkanker samen. Het landelijk gemiddelde was 70,1.
 • 1,0 operaties voor slokdarmkanker bij patiënten die al eerder behandeld waren (salvage-operaties). In heel Nederland werden er in deze periode gemiddeld 22 operaties per jaar gedaan.

Het ziekenhuis behandelde per jaar voor slokdarmkanker of maagkanker (in de periode 2019-2021):

 • Het Zuyderland Medisch Centrum voert geen behandelingen met radiotherapie uit. Deze behandelingen vinden plaats in de Maastro Clinic in Maastricht. Het landelijk gemiddelde was 92,4.
 • Gemiddeld 80,7 patiënten met chemotherapie (met of zonder radiotherapie) als eerste behandeling. Dat aantal is hoog. Het landelijk gemiddelde was 29,5.
Welke patiënten ziet het ziekenhuis?

De groep patiënten die het ziekenhuis bedient kan verschillen tussen ziekenhuizen. Daarom geven we hier informatie over de mensen bij wie de diagnose is gesteld of die zijn geopereerd in het ziekenhuis ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Er zijn geen ‘goede’ of ‘foute’ cijfers.

Leeftijd
Als we kijken naar leeftijd, zien we de volgende gemiddelde waardes per jaar in de periode 2019-2021:

 • Totaal aantal 75+:
  47,3 van de 125,7 mensen bij wie de diagnose slokdarmkanker of maagkanker diagnose is gesteld waren 75 jaar of ouder (37,7%). Het landelijk gemiddelde was 20,6 van de 55,8 patiënten (36,9%).
 • Geopereerde 75+:
  12,3 van de 50,7 mensen die zijn geopereerd voor slokdarmkanker of maagkanker waren 75 jaar of ouder (24,3%). Het landelijk gemiddelde was 13,9 van de 64,8 patiënten (21,5%).

Stadium van de ziekte
Als we kijken naar het stadium van de ziekte, zien we de volgende gemiddelde waardes per jaar in de periode 2019-2021:

 • Stadium T4B:
  0,7 van de 50,7 mensen die voor slokdarmkanker zijn geopereerd, hadden een naar een ander orgaan doorgegroeide tumor (T4B), die meestal niet wordt geopereerd (1,3%). Het landelijk gemiddelde was 1,0 patiënten (1,5%).
 • Stadium M1:
  geen van de 50,7 mensen die voor slokdarmkanker zijn geopereerd hadden uitgezaaide kanker (M1). Het landelijk gemiddelde was 1,8 patiënten (2,7%).

Meerdere aandoeningen
Als we kijken naar de groep patiënten met één of meer andere ziekten (mensen met co-morbiditeit), zien we het volgende. In de periode 2019-2021 hadden in het Zuyderland Medisch Centrum gemiddeld per jaar:

 • 24,3 van de 50,7 mensen die voor slokdarmkanker of maagkanker zijn geopereerd 1 of meer andere ziektes (47,9%). Het landelijk gemiddelde was 31,0 patiënten (49,1%).
Overige informatie over de specialisatie van zorgverleners [door het ziekenhuis zelf aangeleverd]
 • Spreekuren door oncologen worden gehouden samen met chirurgen en verpleegkundig specialisten.
 • 1 oncoloog participeert in de landelijke tumorwerkgroep en 1 oncoloog participeert in landelijke studies.
 • Behandeling van functionele problematiek waarbij multidisciplinaire samenwerking tussen MDL en chirurgie.
 • Endoscopisch plaatsen van stent, VAC-stent of esosponge bij naadlekkage.
 • EUS geleide gastro-jejunostomie in palliatieve fase (een ingreep waarbij een lange sonde via de maag in de dunne darm wordt geplaatst om voeding rechtstreeks naar de dunne darm te brengen).
 • Herbeoordeling door nucleair geneeskundigen van elders vindt plaats vanwege regiofunctie.
 • Eén van de radiotherapeuten is co-voorzitter van de werkgroep landelijk indicatieprotocol protonentherapie voor slokdarmkanker en werkpakketleider binnen het KWF project: “model based radiotherapy plan optimization and patient technique selection in esophageal cancer”.

Als het hele team van zorgverleners gespecialiseerd is in een bepaalde vorm van kanker, dan is de kans het grootst dat de patiënt de best mogelijke zorg krijgt. Hiervoor kijken we hoeveel van hun werktijd zij besteden aan zorg voor een specifieke vorm van kanker. Verder kijken we of andere ziekenhuizen het team van dit ziekenhuis om advies vragen. En of andere ziekenhuizen patiënten verwijzen naar dit ziekenhuis, bijvoorbeeld voor behandeling of voor een tweede mening (second opinion) Het ziekenhuis is dan een ‘referentiecentrum’ voor andere ziekenhuizen.

We gebruiken verschillende soorten informatie voor dit kenmerk. De ziekenhuizen in deze keuzehulp delen deze informatie vrijwillig met ons. De informatie wordt door het ziekenhuis zelf aangeleverd of komt uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), die wordt beheerd door IKNL. Daarnaast gebruiken we openbaar beschikbare informatie van de Transparantiekalender, die beschikbaar is via Zorginzicht.nl.

Wetenschappelijk klimaat en zorg volgens richtlijnen

Het Zuyderland Medisch Centrum doet het heel goed als we kijken naar het totaalbeeld van ‘wetenschappelijk klimaat’ en ‘zorg volgens richtlijnen’. Het wetenschappelijk klimaat in het Zuyderland Medisch Centrum is heel goed. Het ziekenhuis werkt heel goed volgens de richtlijnen.

Soort ziekenhuis

Het Zuyderland Medisch Centrum in Limburg is een topklinisch ziekenhuis. Dit betekent dat het ziekenhuis naast basiszorg ook complexe zorg uitvoert waarvoor gespecialiseerde voorzieningen nodig zijn.

Wetenschappelijk klimaat

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek (studies)
De patiëntenorganisatie vindt het belangrijk dat ziekenhuizen deelnemen aan studies. Deelname aan studies geeft patiënten soms een extra behandel-mogelijkheid, maar zorgt er ook voor dat het team gewend is om via studieprotocollen te werken. Aan de volgende landelijke studies konden alle ziekenhuizen meedoen: de TRAP-2-studie, de LyRICX-studie en de CRITICS-II-studie. Het slokdarmkanker- en maagkankerteam in het Zuyderland Medisch Centrum neemt deel aan de TRAP-2-studie, de LyRICX-studie en de CRITICS-II-studie. Het ziekenhuis neemt daarnaast deel aan enkele andere klinische studies. Het team publiceert veel artikelen over de studies in wetenschappelijke tijdschriften (27 artikelen in drie jaar).

Researchverpleegkundigen
Het ziekenhuis heeft 2 research-verpleegkundigen voor ondersteuning bij studies naar slokdarmkanker en maagkanker.

Zorgevaluatie door het ziekenhuis
Het Zuyderland Medisch Centrum vergelijkt de eigen resultaten van de slokdarmkanker- en maagkankerzorg met die van andere ziekenhuizen, in het bijzijn van patiëntvertegenwoordigers van SPKS.

Volgt het ziekenhuis de richtlijnen voor slokdarmkanker en maagkanker

Diagnostiek - Her2Neu-test
De richtlijn geeft aan dat als iemand voor uitgezaaide maagkanker of slokdarmkanker behandeld gaat worden met chemotherapie bestaande uit twee of drie middelen (doublet- of triplet-therapie), een Her2Neu-test moeten plaatsvinden om te bepalen of toedienen van het middel trastuzumab bij de chemotherapie beter werkt. Van alle mensen die in de periode 2019-2021 de primaire diagnose uitgezaaide slokdarmkanker of maagkanker kregen en in het Zuyderland Medisch Centrum zijn behandeld met systemische therapie is bij 97,1% een Her2Neu-test uitgevoerd. Dat aandeel was veel hoger dan het landelijk gemiddelde van 90,6%.

Diagnostiek - Aantal verwijderde lymfeklieren
De richtlijn zegt dat de chirurg bij een operatie minimaal 15 lymfeklieren moet verwijderen. De patholoog moet namelijk minimaal 15 lymfeklieren onderzoeken om betrouwbaar vast te kunnen stellen of de kanker is uitgezaaid naar de lymfeklieren. In de periode 2019-2021 verwijderde het Zuyderland Medisch Centrum 15 of meer lymfeklieren bij 96,9% van de operaties voor slokdarmkanker. Het landelijk gemiddelde was 97,0%.
In de periode 2019-2021 verwijderde het Zuyderland Medisch Centrum 15 of meer lymfeklieren bij 100% van de operaties voor maagkanker. Dat was veel meer dan het landelijk gemiddelde (92,9%).

Behandeling – behandeling voorafgaande aan de operatie
Bij slokdarmkanker en maagkanker beveelt de richtlijn aan om alle mensen die men verwacht te kunnen genezen met een operatie, voorafgaande aan de operatie te behandelen met medicatie en/of radiotherapie. Uitzondering daarop zijn de mensen met een kleine tumor (T1 slokdarmkanker of T1 maagkanker).

 • In het Zuyderland Medisch Centrum gebeurde dat in de periode 2019-2021 bij 100% van de slokdarmkankerpatiënten. Dat was veel meer dan het landelijk gemiddelde (96,9%).
 • In het Zuyderland Medisch Centrum gebeurde dat in de periode 2019-2021 bij 71,0% van de maagkankerpatiënten. Dat was meer dan het landelijk gemiddelde (65,7%).
Overige informatie over wetenschap en opleiding [door het ziekenhuis zelf aangeleverd]
 • Bij- en nascholing op nationale en internationale congressen upper GI door pathologen met aandachtsgebied voor maag- en slokdarmkanker.
 • Eén van de pathologen en één van de oncologen heeft geparticipeerd in het herschrijven van de landelijke richtlijn maagcarcinoom. F. Peters (oncoloog) is lid van de richtlijncommissie maagcarcinoom.
 • Project ‘De zorg die ik wens als ik niet meer beter word’ gaat lopen om een leergemeenschap op te richten over hoe advanced care planning beter vorm gegeven kan worden voor mensen met kanker in het spijsverteringskanaal.
 • M. Sosef (chirurg) en H. Belgers (chirurg) participeren in het expert MDO met Radboud/ Erasmus/ CZE/ ZMC.
 • A. van Nunen (MDL-arts) maakt deel uit van het complicatie management expert team met VAC therapie.

Wij vinden het belangrijk dat ziekenhuizen veel aan wetenschappelijk onderzoek doen. Wij denken dat het zorgt voor een cultuur van expertzorg. En dat alle patiënten daar voordeel van hebben. Als het team veel aan wetenschap doet, is het beter op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Ook is het team dan gewend om goed te werken volgens protocol en grondig te handelen als iets niet goed gaat. Ook biedt het team patiënten meer kansen om mee te doen aan experimentele behandelingen. Voor dit kenmerk kijken wij naar het aantal studies waar het ziekenhuis aan mee doet. Of ze zelf ook wetenschappelijke artikelen publiceren in internationale vakbladen. Of er een onderzoeksverpleegkundige (een research-verpleegkundige) in het team zit. Ook vinden wij het belangrijk dat het ziekenhuis werkt volgens de richtlijnen (dat zijn afspraken en regels voor artsen) voor diagnostiek en behandeling.

We gebruiken verschillende soorten informatie voor dit kenmerk. De ziekenhuizen in deze keuzehulp delen deze informatie vrijwillig met ons. De informatie wordt door het ziekenhuis zelf aangeleverd of komt uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), die wordt beheerd door IKNL. Daarnaast gebruiken we openbaar beschikbare informatie van de Transparantiekalender, die beschikbaar is via Zorginzicht.nl.

Behandelingen en de resultaten ervan

Het ziekenhuis doet het goed als we kijken naar behandelingen en de resultaten ervan.
Het aantal behandelingen in het Zuyderland Medisch Centrum is voldoende. De uitvoering van de zorg is daar heel goed. De uitkomsten van de zorg voor patiënten met slokdarmkanker die kunnen worden genezen is goed. De uitkomsten van de zorg voor patiënten met maagkanker die kunnen worden genezen is goed. In het Zuyderland Medisch Centrum zijn de uitkomsten van de zorg aan mensen die bij diagnose uitgezaaide kanker hadden goed.

Algemene informatie

Slokdarmkanker kan genezend worden behandeld door verwijdering van de slokdarm (buismaagoperatie) of door een combinatie van chemotherapie (medicijnen) en radiotherapie zonder of met slokdarmoperatie of door chemotherapie (medicijnen) gevolgd door een slokdarmoperatie.

Soms wordt besloten om deze behandelingen toch niet te doen, bijvoorbeeld omdat de kans op complicaties en gevolgen van de behandeling voor de patiënt zo groot zijn, dat deze dit risico niet wil nemen. Bij deze afweging speelt de (soms geringe) kans op genezing een belangrijke rol.
Soms wordt een tumor in een heel vroeg stadium ontdekt en kan er een endoscopische verwijdering plaatsvinden (EMR/ESD). Dan kunnen de slokdarm en maag worden behouden.

Aantal behandelingen

Operaties
Het Zuyderland Medisch Centrum deed in de periode 2019-2021 gemiddeld 31,7 operaties voor slokdarmkanker per jaar, hiervan waren er 98,9% in opzet genezend. Het landelijk gemiddelde was 50,0 operaties, waarvan 99,6% in opzet genezend.

Slokdarmkanker kan na een eerdere behandeling terugkomen. Soms kan er dan een operatie plaatsvinden, dit heet een salvage-operatie. Deze operaties zijn complexer en kunnen meer complicaties geven. Ze worden niet vaak gedaan en niet door alle ziekenhuizen. In heel Nederland werden er in 2019-2021 gemiddeld 22 operaties per jaar gedaan. Daarvan voerde het Zuyderland Medisch Centrum er gemiddeld 1,0 uit.

Andere behandelingen
Het Zuyderland Medisch Centrum voert geen behandelingen met radiotherapie uit. Deze behandelingen vinden plaats in Maastro Clinics in Maastricht. Het landelijk gemiddelde aantal patiënten per jaar was 87,4 patiënten.

Chemotherapie kan gegeven worden als onderdeel van een genezende behandeling, en ook als de ziekte al verspreid is. Het Zuyderland Medisch Centrum behandelde in de periode 2019-2021 61,0 patiënten per jaar met chemotherapie voor slokdarmkanker als onderdeel van de eerste behandeling. Het landelijk gemiddelde was 23,3 patiënten.

Behandelbeleid

Van alle patiënten die in de periode 2019-2021 in het Zuyderland Medisch Centrum een diagnose slokdarmkanker kregen die naar verwachting te genezen was, heeft 76,9% een behandeling gekregen die een genezend doel had. Dit percentage lag binnen het gebied dat de experts definieerden als correct (60%-95%). We zien dat het Zuyderland Medisch Centrum patiënten die bij hen de diagnose slokdarmkanker krijgen die met genezing als doel kan worden behandeld, relatief vaak behandelen met chemoradiatie (33,3%). Het landelijk gemiddelde was 27,3%.
Het deel van de patiënten dat niet werd behandeld of niet werd behandeld met het doel te genezen is 25,2%. Dat was kleiner dan het landelijk gemiddelde (27,8%).

Behandeling vóór de operatie
Patiënten kunnen voorafgaand aan de operatie voor slokdarmkanker worden behandeld met chemotherapie en/of bestraling. In Nederland werd dat in de periode 2019-2021 veel toegepast . In het Zuyderland Medisch Centrum was dat 100%. Dat was veel vaker dan het landelijk gemiddelde (96,9%).
Na chemoradiatie (combinatie van chemotherapie en radiotherapie) is een operatie niet altijd meer nodig. Als patiënt kun je dan kiezen om af te zien van de operatie. Het Zuyderland Medisch Centrum nam deel aan een wetenschappelijk onderzoek (de SANO-trial) waarin deze werkwijze werd onderzocht. Deze studie is afgerond. In afwachting van de resultaten biedt het Zuyderland Medisch Centrum nog steeds de mogelijkheid van ‘actief waakzaam wachten’ na een behandeling met chemotherapie en bestraling (SANO-II studie).

Type operaties
Bij operaties voor slokdarmkanker kan gekozen worden voor verschillende technieken: compleet minimaal invasief of open. De keuze voor een techniek wordt onder andere bepaald door de plaats van de tumor en de conditie van de patiënt. Echter, chirurgen kunnen ook zelf een voorkeur hebben voor een bepaalde techniek. De uitkomsten van minimaal invasieve en open operaties zijn niet verschillend.
Van alle operaties voor slokdarmkanker werd in het Zuyderland Medisch Centrum in de periode 2019-2021 100% compleet minimaal invasief uitgevoerd. Dit zijn gemiddeld 27,0 operaties per jaar (bron NKR, met mogelijk een onderschatting van het aantal operaties). In Nederland wordt gemiddeld 86,7% van de operaties voor slokdarmkanker compleet minimaal invasief uitgevoerd. Dat zijn gemiddeld 35,2 operaties per jaar (bron NKR, met mogelijk een onderschatting van het aantal operaties). Deze manier van opereren is complex en niet altijd mogelijk.

Bij minimaal invasieve operaties voor slokdarmkanker kan gekozen worden voor verschillende technieken. Deze technieken verschillen in de locatie van de snedes die de chirurg maakt en de locatie waar de verbindingsnaad wordt aangelegd: ter hoogte van de hals of ter hoogte van de borstholte. De keuze voor een techniek wordt onder andere bepaald door de plaats van de tumor en de conditie van de patiënt. Echter, chirurgen kunnen ook zelf een voorkeur hebben voor een bepaalde techniek. Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk welke techniek het beste is. Iedere techniek heeft voor- en nadelen. Bij een halsnaad is er meer kans op stenose, heesheid en naadlekkages. Bij een naad in de borstholte is er meer kans op problemen áls er een naadlekkage plaatsvindt. Laat je daarom goed informeren over de verschillende mogelijkheden.

In de periode 2019-2021 bood het Zuyderland Medisch Centrum meerdere technieken relatief veel aan (69,1% operatie vanuit de borstholte, met de naad in de hals en 30,9% operatie vanuit de hals met de naad in de hals). Dit is een teken van expertise.

Aantal verwijderde lymfeklieren
De richtlijn zegt dat de chirurg bij een operatie minimaal 15 lymfeklieren moet verwijderen. De patholoog moet namelijk minimaal 15 lymfeklieren onderzoeken om betrouwbaar vast te kunnen stellen of de kanker is uitgezaaid naar de lymfeklieren. Dit bepaalt de behandeling na de operatie. In de periode 2019-2021 verwijderde het Zuyderland Medisch Centrum 15 of meer lymfeklieren bij 96,9% van de operaties voor slokdarmkanker. Het landelijk gemiddelde was 97.0%.

Doorlooptijd
In 2021 was in het Zuyderland Medisch Centrum de mediane doorlooptijd tussen diagnose en start behandeling 34 dagen voor patiënten die in het Zuyderland Medisch Centrum de diagnose slokdarmkanker kregen. Het landelijk gemiddelde was 38,3 dagen. Voor patiënten die na de diagnose slokdarmkanker zijn verwezen naar het Zuyderland Medisch Centrum vanuit een ander ziekenhuis was de mediane doorlooptijd ook 34 dagen. Het landelijk gemiddelde was 36,9 dagen.

Uitkomsten van de operatie

Uitkomst volgens het boekje
In het Zuyderland Medisch Centrum had in 2020/2021 64,4% van de operaties voor slokdarmkanker een uitkomst “volgens het boekje” (textbook outcome). Dit was ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde (55,0%).

 • 27,5% van de operaties voor slokdarmkanker in 2020/2021 had een gecompliceerd beloop. Het landelijk gemiddelde was 26,2%. Hierbij geldt, hoe lager het percentage, hoe beter (er is dan minder vaak een gecompliceerd beloop geweest).
 • 100% van de operaties voor slokdarmkanker in het Zuyderland Medisch Centrum waren in 2020/2021 operaties met schone snijranden. Het landelijk gemiddelde was 95,1%.
 • Van alle patiënten die een slokdarmkankeroperatie kregen met als doel genezing, kreeg 3,0% last van een naadlekkage.
 • Het percentage patiënten dat binnen 30 dagen of in het ziekenhuis overleed na een slokdarmkankeroperatie die genezing als doel had, was in het Zuyderland Medisch Centrum in 2020/2021 0%. Het landelijk gemiddelde was 2,7%.
Overleving

Overleving na operatie
Van alle mensen die in de periode 2016-2020 voor slokdarmkanker zijn geopereerd in het Zuyderland Medisch Centrum, was twee jaar na de operatie voor slokdarmkanker 74,6% nog in leven. Dit was ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde (70,7%). Als we de overlevingscijfers corrigeren voor kenmerken van de patiënten van het Zuyderland Medisch Centrum, dan is de kans om te overleven vergelijkbaar met het landelijke cijfer.

Kans op terugkeer van de ziekte
De kans dat de slokdarmkanker terugkomt na een operatie hiervoor in het Zuyderland Medisch Centrum hebben we gecorrigeerd voor kenmerken van de patiënten die daar in de periode 2015-2016 zijn geopereerd voor slokdarmkanker. Na deze correctie was de kans op terugkeer van de ziekte vergelijkbaar met het landelijke cijfer.

Overleving na terugkeer van de ziekte
Van het aantal mensen dat in het Zuyderland Medisch Centrum in de periode 2015-2016 geopereerd is voor slokdarmkanker of voor maagkanker én bij wie de kanker na de operatie is teruggekeerd (recidief), was één jaar na het recidief 22,6% nog in leven. Dit was ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde (21,4%).

Algemene informatie

Wanneer de kanker zich heeft verspreid in het lichaam, is een genezende behandeling vaak niet meer mogelijk en richt de behandeling zich op levensverlenging, het verminderen van de klachten en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Chemotherapie, radiotherapie en doelgerichte therapie zijn behandelopties voor uitgezaaide slokdarmkanker.

Aantal behandelingen

Het Zuyderland Medisch Centrum voerde in de periode 2019-2021 gemiddeld per jaar 0,3 palliatieve resecties uit voor slokdarmkanker. Dat was gemiddeld 1,1% van alle slokdarmkankeroperaties. Hierbij wordt (een deel van) de slokdarm verwijderd waarbij het doel niet is om de patiënt te genezen. Dit is soms een mogelijkheid als de kanker zich heeft verspreid door het lichaam, maar ook wanneer de tumor niet volledig te verwijderen is. Het landelijk gemiddelde was 0,2 resecties. Dit was gemiddeld 0,4% van alle slokdarmkankeroperaties.

Andere behandelingen
Radiotherapie kan gegeven worden als onderdeel van een genezende behandeling, en ook als de ziekte al verspreid is. Het Zuyderland Medisch Centrum voert geen behandelingen met radiotherapie uit. Deze behandelingen vinden plaats in Maastro Clinics in Maastricht. Het landelijk gemiddelde aantal patiënten per jaar was 87,4 patiënten.

Chemotherapie kan gegeven worden bij een genezende behandeling, en ook als de ziekte al verspreid is. Het Zuyderland Medisch Centrum behandelde in de periode 2019-2021 61 patiënten per jaar met chemotherapie voor slokdarmkanker als onderdeel van de eerste behandeling. Het landelijk gemiddelde was 23,3 patiënten.

Behandelbeleid

Her2Neu-test voor start systemische therapie
De richtlijn geeft aan dat als iemand voor uitgezaaide slokdarmkanker of maagkanker behandeld gaat worden met chemotherapie bestaande uit twee of drie middelen (doublet of triplet therapie) een Her2Neu-test moeten plaatsvinden om te bepalen of toedienen van het middel trastuzumab bij de chemotherapie beter werkt. Van alle mensen die in de periode 2019-2021 de primaire diagnose uitgezaaide slokdarmkanker of maagkanker kregen en in het Zuyderland Medisch Centrum zijn behandeld met doublet- of triplet-therapie is bij 97,1% een Her2Neu-test uitgevoerd. Dat aantal was veel hoger dan het landelijk gemiddelde van 90,6%.

Behandeling met systemische therapie
In het Zuyderland Medisch Centrum kregen in de periode 2019-2021 per jaar gemiddeld 54,3 mensen de primaire diagnose uitgezaaide slokdarmkanker of maagkanker. Hiervan kreeg 35,0% systemische therapie. Dit was bijna altijd chemotherapie, eventueel aangevuld met immuuntherapie of doelgerichte therapie. Dat percentage was hoger dan de 20% die experts aangaven als minimum.

Tweedelijnsbehandeling met systemische therapie
Soms worden patiënten een tweede keer behandeld met chemotherapie, doelgerichte therapie of immunotherapie (tweedelijnsbehandeling met systemische therapie). Uit studies blijkt dat patiënten uit ziekenhuizen die vaker een tweede behandeling geven, een betere overleving hebben. Van alle mensen die in de periode 2015-2016 de primaire diagnose uitgezaaide maagkanker of slokdarmkanker kregen waarvoor ze al een eerste systemische behandeling hadden gehad in het Zuyderland Medisch Centrum, werd 18,9% van de patiënten een tweede keer behandeld met chemotherapie of doelgerichte therapie. Het landelijk gemiddelde was 30,7%.

Overleving

Relatieve overleving na diagnose in het Zuyderland Medisch Centrum
Van alle mensen die in de periode 2016-2020 in het Zuyderland Medisch Centrum de primaire diagnose uitgezaaide slokdarmkanker of maagkanker kregen was na één jaar 19,1% nog in leven. Dit was ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde (22,4%).

Overleving na systemische behandeling
Van alle mensen die in de periode 2016-2020 de primaire diagnose uitgezaaide slokdarmkanker of maagkanker kregen en hiervoor systemische behandeling kregen in het Zuyderland Medisch Centrum was één jaar na de behandeling 40,8% nog in leven. Dit was ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde (42,3%).

Algemene informatie

Maagkanker kan genezend worden behandeld door verwijdering van de maag of door een combinatie van chemotherapie (medicijnen) en een operatie.

Soms wordt besloten om deze behandelingen toch niet te doen, bijvoorbeeld omdat de kans op complicaties en gevolgen van de behandeling voor de patiënt zo groot zijn, dat deze dit risico niet wil nemen. Bij deze afweging speelt de (soms geringe) kans op genezing een belangrijke rol.

Aantal behandelingen

Operaties
Het Zuyderland Medisch Centrum deed in de periode 2020-2021 gemiddeld 21,0 operaties voor maagkanker per jaar, hiervan waren er 98,4% in opzet genezend. Het landelijk gemiddelde was 26,5 operaties, waarvan 95,9% in opzet genezend.

Andere behandelingen
Radiotherapie kan gegeven worden als onderdeel van een genezende behandeling, en ook als de ziekte al verspreid is. Het Zuyderland Medisch Centrum voert geen behandelingen met radiotherapie uit. Deze behandelingen vinden plaats in Maastro Clinics in Maastricht. Het landelijk gemiddelde aantal maagkankerpatiënten per jaar was 5,1 patiënten.

Chemotherapie kan gegeven worden bij een genezende behandeling, en ook als de ziekte al verspreid is. Het Zuyderland Medisch Centrum behandelde in de periode 2019-2021 19,7 patiënten per jaar met chemotherapie voor maagkanker als onderdeel van de eerste behandeling. Het landelijk gemiddelde was 6,3 patiënten.

Behandelbeleid

Van alle patiënten die in de periode 2019-2021 in het Zuyderland Medisch Centrum een diagnose maagkanker kregen die in theorie te genezen was, heeft 61,5% een behandeling gekregen die in opzet een genezend doel had. Dit percentage lag binnen het gebied dat de experts definieerden als correct (60%-95%).

Behandeling vóór de operatie
Patiënten kunnen voorafgaand aan de maagkankeroperatie worden behandeld met chemotherapie. In het Zuyderland Medisch Centrum gebeurde dat in de periode 2019-2021 bij 71% van de maagkankeroperaties. Dat was vaker dan het landelijk gemiddelde (65,7%).

Type operaties
Van alle operaties voor maagkanker in het Zuyderland Medisch Centrum werd in de periode 2019-2021 97,2% compleet minimaal invasief uitgevoerd. Dit zijn gemiddeld 23,0 operaties per jaar (bron NKR, met mogelijk een onderschatting van het aantal operaties). In Nederland werd gemiddeld 83,0% van de operaties voor maagkanker compleet minimaal invasief uitgevoerd. Dat zijn gemiddeld 22,6 operaties per jaar (bron NKR, met mogelijk een onderschatting van het aantal operaties). Deze manier van opereren is complex en niet altijd mogelijk.

Behandeling ná de operatie
Patiënten kunnen ook ná de operatie worden behandeld met chemotherapie. Niet alle patiënten komen hier na de operatie nog aan toe. Van alle patiënten die in het Zuyderland Medisch Centrum in de periode 2019-2021 een maagkankeroperatie hebben gehad, heeft 28,6% chemotherapie na de operatie gekregen. Het landelijk gemiddelde was 52,3%. Het ziekenhuis nam deel aan de CRITICS-II studie. In deze studie werd onderzocht wat de waarde is van verschillende behandelingen vóór de operatie. Er werd dan geen behandeling meer gegeven ná de operatie. Als een ziekenhuis dus meedeed met deze studie, was het percentage patiënten met chemotherapie na de operatie lager dan gebruikelijk.

Aantal verwijderde lymfeklieren
De richtlijn zegt dat de chirurg bij een operatie minimaal 15 lymfeklieren moet verwijderen. De patholoog moet minimaal 15 lymfeklieren onderzoeken om betrouwbaar vast te kunnen stellen of de kanker is uitgezaaid naar de lymfeklieren. In de periode 2019-2021 verwijderde het Zuyderland Medisch Centrum 15 of meer lymfeklieren bij 100% van de operaties voor maagkanker. Dit was veel meer dan het landelijk gemiddelde (92,9%).

Doorlooptijd
In 2021 was in het Zuyderland Medisch Centrum de mediane doorlooptijd tussen diagnose en start behandeling 45 dagen voor patiënten die in het Zuyderland Medisch Centrum de diagnose maagkanker kregen. Het landelijk gemiddelde was 43,6 dagen. Voor patiënten die na de diagnose maagkanker zijn verwezen naar het Zuyderland Medisch Centrum vanuit een ander ziekenhuis was de mediane doorlooptijd 46,5 dagen. Het landelijk gemiddelde was 48,2 dagen.

Uitkomsten van de operatie

Uitkomst volgens het boekje
In het Zuyderland Medisch Centrum had in 2020/2021 70,3% van de operaties voor maagkanker een uitkomst “volgens het boekje” (textbook outcome). Dit was ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde (56,5%).

 • 6,3% van de operaties voor maagkanker in 2020/2021 hadden een gecompliceerd beloop. Het landelijk gemiddelde was 18,3%. Hierbij geldt, hoe lager het percentage, hoe beter (er is dan minder vaak een gecompliceerd beloop geweest).
 • 100% van de operaties voor maagkanker in het Zuyderland Medisch Centrum waren in 2020/2021 operaties met schone snijranden. Het landelijk gemiddelde was 93,7%.
 • Van alle patiënten die een maagkankeroperatie kregen met als doel genezing, kreeg 13,0% last van een naadlekkage.
 • Het percentage patiënten dat binnen 30 dagen of in het ziekenhuis overleed na een maagkankeroperatie die genezing als doel had, was in het Zuyderland Medisch Centrum in 2020/2021 0%. Het landelijk gemiddelde was 3,3%.

Overleving

Overleving na operatie
Van alle mensen die in de periode 2016-2020 voor maagkanker zijn geopereerd in het Zuyderland Medisch Centrum, was twee jaar na de operatie 71,3% nog in leven. Dit was ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde (69,6%). Als we de overlevingscijfers corrigeren voor kenmerken van de patiënten van het Zuyderland Medisch Centrum, dan is de kans om te overleven vergelijkbaar met het landelijke cijfer.

Kans op terugkeer van de ziekte
De kans dat de maagkanker terugkomt na een operatie hiervoor in Het Zuyderland Medisch Centrum is gecorrigeerd voor kenmerken van de patiënten die daar in de periode 2015-2016 zijn geopereerd voor maagkanker. Na deze correctie was de kans op terugkeer van de ziekte vergelijkbaar met het landelijke cijfer.

Overleving na terugkeer van de ziekte
Van het aantal mensen dat in het Zuyderland Medisch Centrum in de periode 2015-2016 geopereerd is voor maagkanker of voor slokdarmkanker én bij wie de kanker na de operatie is teruggekeerd (recidief), was één jaar na het recidief 22,6% nog in leven. Dit was ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde (21,4%).

Algemene informatie

Wanneer de kanker zich heeft verspreid in het lichaam, is een genezende behandeling vaak niet meer mogelijk en richt de behandeling zich op levensverlenging, het verminderen van de klachten en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Bij uitgezaaide maagkanker kan dan soms een operatie de klachten verminderen. Chemotherapie, radiotherapie en doelgerichte therapie zijn andere behandelopties voor uitgezaaide maagkanker.

Aantal behandelingen

Operaties
Het Zuyderland Medisch Centrum voerde in de periode 2019-2021 gemiddeld per jaar 0,3 palliatieve resecties per jaar uit voor maagkanker. Dat was gemiddeld 1,6% van alle maagkankeroperaties. Hierbij wordt (een deel van) de maag verwijderd waarbij het doel niet is om de patiënt te genezen. Dit is soms een mogelijkheid als de kanker zich heeft verspreid door het lichaam, maar ook wanneer de tumor niet volledig te verwijderen is. Het landelijk gemiddelde was 0,8 resecties. Dit was gemiddeld 3,1% van alle maagkankeroperaties.

Andere behandelingen
Radiotherapie kan gegeven worden als onderdeel van een genezende behandeling, en ook als de ziekte al verspreid is. Het Zuyderland Medisch Centrum voert geen behandelingen met radiotherapie uit. Deze behandelingen vinden plaats in Maastro Clinics in Maastricht. Het landelijk gemiddelde aantal maagkankerpatiënten per jaar was 5,1 patiënten.

Chemotherapie kan gegeven worden bij een genezende behandeling, en ook als de ziekte al verspreid is. Het Zuyderland Medisch Centrum behandelde in de periode 2019-2021 19,7 patiënten per jaar met chemotherapie voor maagkanker als onderdeel van de eerste behandeling. Het landelijk gemiddelde was 6,3 patiënten.

Behandelbeleid

Her2Neu-test voor start systemische therapie
De richtlijn geeft aan dat als iemand voor uitgezaaide slokdarmkanker of maagkanker behandeld gaat worden met chemotherapie bestaande uit twee of drie middelen (doublet of triplet therapie) een Her2Neu-test moeten plaatsvinden om te bepalen of toedienen van het middel trastuzumab bij de chemotherapie beter werkt. Van alle mensen die in de periode 2019-2021 de primaire diagnose uitgezaaide slokdarmkanker of maagkanker kregen en in het Zuyderland Medisch Centrum zijn behandeld met doublet- of triplet-therapie is bij 97,1% een Her2Neu-test uitgevoerd. Dat aantal was veel hoger dan het landelijk gemiddelde van 90,6%.

Behandeling met systemische therapie
In het Zuyderland Medisch Centrum kregen in de periode 2019-2021 per jaar gemiddeld 54,3 mensen de primaire diagnose uitgezaaide slokdarmkanker of maagkanker. Hiervan kreeg 35,0% systemische therapie. Dit was bijna altijd chemotherapie, eventueel aangevuld met immuuntherapie of doelgerichte therapie. Dat percentage was hoger dan de 20% die experts aangaven als minimum.

Tweedelijnsbehandeling met systemische therapie
Soms worden patiënten een tweede keer behandeld met chemotherapie, doelgerichte therapie of immunotherapie (tweedelijnsbehandeling met systemische therapie). Uit studies blijkt dat patiënten uit ziekenhuizen die vaker een tweede behandeling geven, een betere overleving hebben. Van alle mensen die in de periode 2015-2016 de primaire diagnose uitgezaaide maagkanker of slokdarmkanker kregen waarvoor ze al een eerste systemische behandeling hadden gehad in het Zuyderland Medisch Centrum, werd 18,9% van de patiënten een tweede keer behandeld met chemotherapie of doelgerichte therapie. Het landelijk gemiddelde was 30,7%.

Overleving

Relatieve overleving na diagnose in het Zuyderland Medisch Centrum
Van alle mensen die in de periode 2016-2020 in het Zuyderland Medisch Centrum de primaire diagnose uitgezaaide slokdarmkanker of maagkanker kregen was na één jaar 19,1% nog in leven. Dit was ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde (22,4%).

Overleving na systemische behandeling
Van alle mensen die in de periode 2016-2020 de primaire diagnose uitgezaaide slokdarmkanker of maagkanker kregen en hiervoor systemische behandeling kregen in het Zuyderland Medisch Centrum was één jaar na de behandeling 40,8% nog in leven. Dit was ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde (42,3%).

De manier waarop een ziekenhuis de diagnose stelt en behandeling uitvoert, kan verschillen tussen ziekenhuizen. In dit onderdeel beschrijven we dat. Ook de resultaten van de zorg kunnen verschillen, zoals het aantal complicaties of de overleving. Wij denken dat sommige verschillen te maken hebben met expertzorg.

We gebruiken verschillende soorten informatie voor dit kenmerk. De ziekenhuizen in deze keuzehulp delen deze informatie vrijwillig met ons. De informatie wordt door het ziekenhuis zelf aangeleverd of komt uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), die wordt beheerd door IKNL. Daarnaast gebruiken we openbaar beschikbare informatie van de Transparantiekalender, die beschikbaar is via Zorginzicht.nl.

Zorgaanbod

Het Zuyderland Medisch Centrum doet het goed op het gebied van het zorgaanbod voor mensen met slokdarmkanker of maagkanker. Het aanbod van de medisch specialistische zorg in het Zuyderland Medisch Centrum is voldoende. Het aanbod van de ondersteunende zorg en nazorg in het Zuyderland Medisch Centrum is heel goed. Het MDO is goed geregeld voor patiënten met slokdarmkanker of maagkanker.

Zorgaanbod Aanwezig Toelichting
Medisch specialistische zorg
Barrett centrum
Pathologie
Klinische genetica Vindt plaats in het MUMC+
Nucleaire geneeskunde
ESD/EMR Deze behandelingen vinden plaats in het Catharina Ziekenhuis.
Chirurgie Doen operaties voor maagkanker en slokdarmkanker
Radiotherapie Vaste samenwerkingsafspraken met een extern radiotherapiecentrum, namelijk Maastro Clinic Maastricht. Een selecte groep radiotherapeuten van dit centrum neemt standaard deel aan het MDO MDL.
Interventieradiologie 4 interventieradiologen doen behandeling van slokdarmkanker en maagkanker.
Chemotherapie
Andere niet-chirurgische behandelmethoden Plaatsing van een stent
Kern intensive care
Zorgaanbod Aanwezig Toelichting
Ondersteunende zorg en nazorg
Diëtist De diëtist is gespecialiseerd in slokdarmkanker en maagkanker.
Psychosociale zorg (in oncologie gespecialiseerde psycholoog, medisch maatschappelijk werk, etc.) Psycho Oncologisch Centrum Zuyderland-Aesclepios geeft psychosociale oncologische zorg aan mensen met kanker en hun naasten.
Oncologische revalidatie
Zorg voor mensen met uitgezaaide ziekte Alles op gezamenlijk spreekuur (VS, chirurg en oncoloog) met time-out. Palliatief team is beschikbaar indien daar behoefte aan in. Vaak wordt er gebruik gemaakt van de palliatief verpleegkundige vanuit de thuiszorg.
Zorg voor ouderen Er is een standaard geriatrische screening voor mensen die 70 jaar of ouder zijn met geriatrische kwetsbaarheidskenmerken (score op G8) om bij de keuze voor de behandeling aandacht te geven aan de verwachting over hoe de patiënt de therapie aankan.
AYA-zorg Sinds eind 2022 is het Zuyderland Medisch Centrum aangesloten bij het AYA netwerk. Er zijn professionals die gespecialiseerd zijn in de zorg voor AYA’s. Meestal is dit afdoende, maar nodig worden AYA’s verwezen naar een AYA-poli.
Klinisch arbeidsgeneeskundige Niet in dienst maar hier is aandacht voor vanuit het Psycho Oncologisch Centrum Zuyderland-Aesclepios. Verpleegkundig specialisten MDL oncologie hebben een signalerende functie. Soms wordt verwezen naar Adelante, MUMC+ of Do Some Good.
Lotgenotencontact Er wordt verwezen naar patiëntenverenigingen en samengewerkt met de Toon Hermans Huizen in Heerlen en Sittard/Geleen. Participatie door en verwijzing naar SPKS.
Zorgaanbod Aanwezig Toelichting
Organisatie van multidisciplinaire zorg
Lokaal MDO (in eigen ziekenhuis) In een MDO voor gastro-intestinale oncologie, upper en lower GI tumoren, worden in het Zuyderland Medisch Centrum 2 keer per week alle slokdarmkanker en maagkankerpatiënten besproken. Het is een gespecialiseerd MDO.
Is standaard dezelfde patholoog aanwezig bij het MDO? 3 pathologen die standaard aanwezig zijn, zijn gespecialiseerd in maagkanker en slokdarmkanker.
Is standaard dezelfde radiotherapeut aanwezig bij het MDO? Een selecte groep radiotherapeuten van de Maastro Clinic Maastricht neemt standaard deel aan het MDO MDL.
Is standaard dezelfde nucleair geneeskundige aanwezig bij het MDO?
Regionaal MDO Wekelijks multidisciplinair overleg waarin verwijzende centra patiënten kunnen bespreken. Structureel expert netwerk MDO met het Catharina Ziekenhuis, het Radboudumc en het Erasmus MC.
Immuno-MDO Patiënten worden besproken in een immuno-MDO.
Overige informatie over inrichting van het multidisciplinair overleg (MDO) Het ziekenhuis neemt als consulent deel aan regionale MDO’s en is beschikbaar voor overleg per email of telefoon.
Andere typen patiëntenbesprekingen Er zit standaard een HPB chirurg bij het MDO (vanuit het MUMC+).
Opvang bij complicaties buiten het ziekenhuis Het behandelteam is 24/7 bereikbaar op locatie Sittard. Tijdens kantooruren is er een team van verpleegkundig specialisten aanwezig. Daar buiten is de dienstdoende chirurg / MDL arts / oncoloog bereikbaar voor overleg en behandeling. De zorg is gecentraliseerd op locatie Sittard/Geleen.
Aanvullende informatie over organisatie van zorg Er is een prehabilitatie MDO, waaraan standaard een verpleegkundig specialist MDL oncologie, fysiotherapeut en diëtist deelnemen en op afroep een psycholoog, maatschappelijk werker en geestelijke verzorger. Ook is er een kliniek heelkunde MDO voor patiënten die zijn opgenomen op de chirurgische oncologie afdeling (dit gaat onder andere over perioperatieve zorg en complicatiezorg).

Bij dit kenmerk kijken wij of een ziekenhuis alle benodigde zorg zelf aanbiedt of dat het ziekenhuis voor sommige zorg samenwerkt met een ander ziekenhuis. Als een ziekenhuis alles zelf aanbiedt, vinden wij dat een teken van expertzorg. Dan werken de zorgverleners van verschillende afdelingen makkelijker als één team. Ook kunnen zij makkelijker en sneller onderling overleggen over patiënten. De patiënt kan dan alle zorg in één ziekenhuis krijgen. Ook staan alle medische gegevens van de patiënt bij elkaar in één patiëntendossier. Niet alle ziekenhuizen kunnen alle zorg bieden: sommige zorg is maar in een paar ziekenhuizen. Bijvoorbeeld artsen die de erfelijkheid van kanker onderzoeken, werken alleen in academische ziekenhuizen en het AVL. Wij vinden het belangrijk dat het ziekenhuis voor deze zorg goed samenwerkt met andere ziekenhuizen.

We gebruiken verschillende soorten informatie voor dit kenmerk. De ziekenhuizen in deze keuzehulp delen deze informatie vrijwillig met ons. Een deel van de informatie wordt door het ziekenhuis zelf aangeleverd. Daarnaast gebruiken we openbaar beschikbare informatie van de Transparantiekalender, die beschikbaar is via Zorginzicht.nl.

Ervaringen van patiënten

De Waarderingsscore voor Zuyderland Medisch Centrum bij zorg voor patiënten met slokdarmkanker of maagkanker is goed.

33 patiënten met slokdarmkanker of maagkanker deelden hun ervaring over het Zuyderland Medisch Centrum in 2023 en 2024. Zij waarderen artsen als voldoende, en verpleegkundig specialisten/oncologie-verpleegkundigen als heel goed. En andere medewerkers als voldoende. Zij waarderen hun vaste aanspreekpunt als heel goed en het maken van afspraken als goed. Zij waarderen samen beslissen als goed. En het onderdeel hulp en steun als goed. De Waarderingsscore voor het aanraden van dit ziekenhuis aan anderen met slokdarmkanker of maagkanker is voldoende.

Volgens patiënten kan het ziekenhuis zich nog verbeteren op de volgende onderwerpen:

 • Kwaliteit van behandeling en zorg
 • Bejegening/toewijding van zorgmedewerkers naar patiënt en naasten
 • Communicatie van zorgmedewerkers naar patiënt en naasten
 • Organisatie en coördinatie van zorg

Patiënten geven een compliment over de volgende onderwerpen:

 • Kwaliteit van behandeling en zorg
 • Bejegening/toewijding van zorgmedewerkers naar patiënt en naasten
 • Communicatie van zorgmedewerkers naar patiënt en naasten
 • Algemene onderwerpen
Tevredenheid over de zorgverleners

We hebben patiënten gevraagd naar hun ervaringen met de artsen, verpleegkundig specialisten, oncologie-verpleegkundigen en andere medewerkers.
Patiënten gaven dit onderdeel een gemiddeld cijfer van 8,8.
Omgerekend heeft dit onderdeel een Waarderingsscore 66. Dit is goed.

Artsen
Patiënten gaven artsen een gemiddeld cijfer van 8,7.
Omgerekend heeft dit onderdeel een Waarderingsscore van 59. Dit is voldoende.
Het gemiddelde cijfer dat patiënten gaven:

 • Deskundigheid: 8,8
 • Serieus genomen worden: 8,7
 • Tijd die ze voor je hadden: 8,5
 • Vriendelijkheid: 8,6
 • Gesteund voelen: 8,5
 • Aandacht voor uw naaste: 8,6

Verpleegkundig specialisten en oncologieverpleegkundigen
Patiënten gaven aan verpleegkundig specialisten en oncologie-verpleegkundigen een gemiddeld cijfer van 9,1.
Omgerekend heeft dit onderdeel een Waarderingsscore 76. Dit is heel goed.
Het gemiddelde cijfer dat patiënten gaven:

 • Deskundigheid: 9,1
 • Serieus genomen worden: 9,2
 • Tijd die ze voor je hadden: 9,1
 • Vriendelijkheid: 9,2
 • Gesteund voelen: 9,1
 • Aandacht voor uw naaste: 9,1

Andere medewerkers van het ziekenhuis
Patiënten gaven andere medewerkers van het ziekenhuis een gemiddeld cijfer van 8,6.
Omgerekend heeft dit onderdeel een Waarderingsscore van 77. Dit is heel goed.

Het gemiddelde cijfer dat patiënten gaven:

 • Samenwerking tussen de medewerkers in het ziekenhuis: 8,5
 • Vriendelijkheid overige medewerkers: 8,6
Vast aanspreekpunt

Omgerekend heeft dit onderdeel een Waarderingsscore van 76. Dit is heel goed.
Patiënten gaven hun vaste aanspreekpunt voor tevredenheid: 9,0.
Het gemiddelde cijfer dat patiënten hun vaste aanspreekpunt gaven: 9,0.

Een groot deel van de patiënten gaf aan een vast aanspreekpunt te hebben: 84%.
Wie was het vaste aanspreekpunt voor patiënten:

 • Een oncologie-verpleegkundige: 37%
 • Een arts: 11%
 • Een verpleegkundig specialist: 52%
 • Iemand anders: 0%

Een vast aanspreekpunt heeft verschillende taken.
Patiënten gaven deze cijfers voor taken van het vaste aanspreekpunt:

 • Overzicht over de ziekte: 9,0
 • Hulp geven: 9,0
 • Hulp geven aan familie of partner: 9,0
 • Kennen van patiënt als persoon: 9,0
 • Makkelijk bereikbaar zijn: 8,6
Maken van afspraken

Omgerekend heeft dit onderdeel een Waarderingsscore 68. Dit is goed. Patiënten gaven voor hun tevredenheid over de planning van hun afspraken een 8,4.

Een deel van de patiënten gaf aan:

 • Afspraken worden op één dag gepland, als dat medisch kan: 82%
 • Bij afspraken wordt aan dagen en tijden gedacht die goed uitkomen: 84%
 • Afspraken kunnen op afstand. bijvoorbeeld via beeldbellen of telefoon: 59%
Samen beslissen

Omgerekend heeft dit onderdeel een Waarderingsscore 68. Dit is goed.
Het gemiddelde cijfer dat patiënten gaven:

 • Vertrouwen dat alle mogelijke behandelingen besproken zijn: 8,8
 • Tevredenheid over de hulp bij de keuze voor een behandeling: 8,1

Met een deel van de patiënten is gesproken over:

 • Kansen op langer leven en/of beter worden: 91%
 • Minder last krijgen van klachten: 81%
 • Bijwerkingen en problemen door de behandeling: 84%
 • Gevolgen die lang duren of pas later ontstaan: 65%
 • De mogelijkheid om te kiezen voor ‘niet meer behandelen’: 57%
 • Wat ze belangrijk vinden in het leven: 85%
Hulp en steun

We hebben patiënten gevraagd naar hun ervaringen met vragenlijsten over hun gezondheid, het aangeboden krijgen van professionele hulp bij problemen en het aangeboden krijgen van informatie over patiëntenorganisatie en inloophuis voor mensen met kanker.
Omgerekend heeft dit onderdeel een Waarderingsscore van 65. Dit is goed.

Gebruik van vragenlijsten over gezondheid
Omgerekend heeft dit onderdeel een Waarderingsscore 70. Dit is goed.
Veel ziekenhuizen gebruiken vragenlijsten die inzicht geven hoe patiënten zelf hun gezondheid ervaren. Daar staan bijvoorbeeld vragen in over moe zijn, pijn hebben, somber zijn, angst hebben of problemen met de concentratie.
Wanneer een ziekenhuis structureel gebruik maakt van dit soort vragenlijsten is dit een goed startpunt om te praten over de persoonlijke behoefte van de patiënt.
Van de respondenten geeft 81% aan een vragenlijst te hebben ontvangen.
Van alle respondenten die aangeven een vragenlijst te hebben ingevuld, gaf 71% aan dat de resultaten hiervan met hen besproken zijn. Het gemiddelde cijfer dat patiënten dit gesprek gaven: 8,4

Problemen door kanker en professionele hulp.
Sommige patiënten wilden professionele hulp voor problemen. Wij laten hier de problemen zien als minimaal 20% van de patiënten aangaf voor dit probleem hulp te willen én dit minimaal 5 patiënten waren:

 • Lichamelijke problemen zoals pijn of vermoeidheid (36%)
 • Problemen met eten, drinken en/of gewicht (81%)

Van de mensen die graag professionele hulp wilden, kreeg een gedeelte deze hulp van Zuyderland Medisch Centrum of werd hiervoor verwezen:

 • Lichamelijke problemen zoals pijn of vermoeidheid (100%)
 • Problemen met eten, drinken en/of gewicht (90%)

Contact met andere mensen met kanker (lotgenoten).
Omgerekend heeft dit onderdeel een Waarderingsscore 59. Dit is goed.

Een deel van de patiënten gaf aan dat dit werd aangeboden:

 • Informatie over een patiëntenorganisatie: 72%
 • Informatieavonden: 46%
 • Contact met een buddy: 7%
 • Informatie over een inloophuis voor mensen met kanker: 46%
Aanraden van het ziekenhuis aan anderen

Omgerekend heeft dit onderdeel een Waarderingsscore 87. Dit is heel goed.
Patiënten gaven als antwoord op de vraag of ze Zuyderland Medisch Centrum aanraden aan anderen met slokdarmkanker of maagkanker een 9,5.

Wat nog beter kan
39
% (13 van de 33 mensen) noemde een verbeterpunt.
Volgens patiënten kon het ziekenhuis zich nog verbeteren op het volgende onderwerpen:

 • Kwaliteit van behandeling en zorg
 • Bejegening/toewijding van zorgmedewerkers naar patiënt en naasten
 • Communicatie van zorgmedewerkers naar patiënt en naasten
 • Organisatie en coördinatie van zorg

Complimenten
70%
(23 van de 33 mensen) gaf een compliment.
Patiënten gaven een compliment over de volgende onderwerpen:

 • Kwaliteit van behandeling en zorg
 • Bejegening/toewijding van zorgmedewerkers naar patiënt en naasten
 • Communicatie van zorgmedewerkers naar patiënt en naasten
 • Algemene onderwerpen

We hebben de patiënten die onder behandeling of controle zijn in het ziekenhuis gevraagd naar hun ervaringen met de zorg in het ziekenhuis. Zij hebben hun ervaring ingevuld via een online-vragenlijst, de NFK-PREM Oncologie & Netwerkzorg. Zij delen hun ervaring en geven hun mening over het ziekenhuis over de volgende onderwerpen: tevredenheid over de zorgverleners, een vast aanspreekpunt, het maken van afspraken, samen beslissen en hulp en steun bij de ziekte. Ook geven ze aan of zij het ziekenhuis aan anderen aanbevelen.

Weet dat je een keuze hebt

Het hebben van kanker betekent helaas voor veel patiënten een langdurig traject van onderzoek, behandeling en controles. Je kunt op ieder moment in dit traject een nieuwe afweging maken voor wat voor jou het beste ziekenhuis is. Welke rol heb je hier zelf in, en wie kan je hierbij helpen?

Lees meer

Over ziekenhuiskeuze

Als je kanker hebt, is het juist belangrijk dat je naar een ziekenhuis gaat dat zoveel mogelijk ervaring heeft met de behandeling van jouw vorm van kanker. Maar waarom is dit zo belangrijk? En waar vind je deze zorg als patiënt?

Lees meer