Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

Ziekenhuiskeuzehulp

Mate van specialisatie

De beschrijving van Rijnstate volgt in de zomer van 2024.

Specialisatie zorgverleners

De beschrijving van het ziekenhuis volgt in de zomer van 2024.

Wordt door andere ziekenhuizen gezien als expertteam

De beschrijving van het ziekenhuis volgt in de zomer van 2024.

Aantal diagnoses en aantal behandelingen

De beschrijving van het ziekenhuis volgt in de zomer van 2024.

Welke patiënten ziet het ziekenhuis?

De beschrijving van het ziekenhuis volgt in de zomer van 2024.

Overige informatie over de specialisatie van zorgverleners [door het ziekenhuis zelf aangeleverd]

De beschrijving van het ziekenhuis volgt in de zomer van 2024.

Als het hele team van zorgverleners gespecialiseerd is in een bepaalde vorm van kanker, dan is de kans het grootst dat de patiënt de best mogelijke zorg krijgt. Hiervoor kijken we hoeveel van hun werktijd zij besteden aan zorg voor een specifieke vorm van kanker. Verder kijken we of andere ziekenhuizen het team van dit ziekenhuis om advies vragen. En of andere ziekenhuizen patiënten verwijzen naar dit ziekenhuis, bijvoorbeeld voor behandeling of voor een tweede mening (second opinion) Het ziekenhuis is dan een ‘referentiecentrum’ voor andere ziekenhuizen.

We gebruiken verschillende soorten informatie voor dit kenmerk. De ziekenhuizen in deze keuzehulp delen deze informatie vrijwillig met ons. De informatie wordt door het ziekenhuis zelf aangeleverd of komt uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), die wordt beheerd door IKNL. Daarnaast gebruiken we openbaar beschikbare informatie van de Transparantiekalender, die beschikbaar is via Zorginzicht.nl.

Wetenschappelijk klimaat en zorg volgens richtlijnen

De beschrijving van Rijnstate volgt in de zomer van 2024.

Soort ziekenhuis

De beschrijving van het ziekenhuis volgt in de zomer van 2024.

Wetenschappelijk klimaat

De beschrijving van het ziekenhuis volgt in de zomer van 2024.

Volgt het ziekenhuis de richtlijnen voor slokdarmkanker en maagkanker

De beschrijving van het ziekenhuis volgt in de zomer van 2024.

Overige informatie over wetenschap en opleiding [door het ziekenhuis zelf aangeleverd]

Wij vinden het belangrijk dat ziekenhuizen veel aan wetenschappelijk onderzoek doen. Wij denken dat het zorgt voor een cultuur van expertzorg. En dat alle patiënten daar voordeel van hebben. Als het team veel aan wetenschap doet, is het beter op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Ook is het team dan gewend om goed te werken volgens protocol en grondig te handelen als iets niet goed gaat. Ook biedt het team patiënten meer kansen om mee te doen aan experimentele behandelingen. Voor dit kenmerk kijken wij naar het aantal studies waar het ziekenhuis aan mee doet. Of ze zelf ook wetenschappelijke artikelen publiceren in internationale vakbladen. Of er een onderzoeksverpleegkundige (een research-verpleegkundige) in het team zit. Ook vinden wij het belangrijk dat het ziekenhuis werkt volgens de richtlijnen (dat zijn afspraken en regels voor artsen) voor diagnostiek en behandeling.

We gebruiken verschillende soorten informatie voor dit kenmerk. De ziekenhuizen in deze keuzehulp delen deze informatie vrijwillig met ons. De informatie wordt door het ziekenhuis zelf aangeleverd of komt uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), die wordt beheerd door IKNL. Daarnaast gebruiken we openbaar beschikbare informatie van de Transparantiekalender, die beschikbaar is via Zorginzicht.nl.

Behandelingen en de resultaten ervan

De beschrijving van Rijnstate volgt in de zomer van 2024.

Algemene informatie

Slokdarmkanker kan genezend worden behandeld door verwijdering van de slokdarm (buismaagoperatie) of door een combinatie van chemotherapie (medicijnen) en radiotherapie zonder of met slokdarmoperatie of door chemotherapie (medicijnen) gevolgd door een slokdarmoperatie.

Soms wordt besloten om deze behandelingen toch niet te doen, bijvoorbeeld omdat de kans op complicaties en gevolgen van de behandeling voor de patiënt zo groot zijn, dat deze dit risico niet wil nemen. Bij deze afweging speelt de (soms geringe) kans op genezing een belangrijke rol.
Soms wordt een tumor in een heel vroeg stadium ontdekt en kan er een endoscopische verwijdering plaatsvinden (EMR/ESD). Dan kunnen de slokdarm en maag worden behouden.

Aantal behandelingen

De beschrijving van het ziekenhuis volgt in de zomer van 2024.

Behandelbeleid

De beschrijving van het ziekenhuis volgt in de zomer van 2024.

Uitkomsten van de operatie

De beschrijving van het ziekenhuis volgt in de zomer van 2024.

Overleving

De beschrijving van het ziekenhuis volgt in de zomer van 2024.

Algemene informatie

Wanneer de kanker zich heeft verspreid in het lichaam, is een genezende behandeling vaak niet meer mogelijk en richt de behandeling zich op levensverlenging, het verminderen van de klachten en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Chemotherapie, radiotherapie en doelgerichte therapie zijn behandelopties voor uitgezaaide slokdarmkanker.

Aantal behandelingen

De beschrijving van het ziekenhuis volgt in de zomer van 2024.

Behandelbeleid

De beschrijving van het ziekenhuis volgt in de zomer van 2024.

Overleving

De beschrijving van het ziekenhuis volgt in de zomer van 2024.

Algemene informatie

Maagkanker kan genezend worden behandeld door verwijdering van de maag of door een combinatie van chemotherapie (medicijnen) en een operatie.

Soms wordt besloten om deze behandelingen toch niet te doen, bijvoorbeeld omdat de kans op complicaties en gevolgen van de behandeling voor de patiënt zo groot zijn, dat deze dit risico niet wil nemen. Bij deze afweging speelt de (soms geringe) kans op genezing een belangrijke rol.

Aantal behandelingen

De beschrijving van het ziekenhuis volgt in de zomer van 2024.

Behandelbeleid

De beschrijving van het ziekenhuis volgt in de zomer van 2024.

Uitkomsten van de operatie

De beschrijving van het ziekenhuis volgt in de zomer van 2024.

Overleving

De beschrijving van het ziekenhuis volgt in de zomer van 2024.

Algemene informatie

Wanneer de kanker zich heeft verspreid in het lichaam, is een genezende behandeling vaak niet meer mogelijk en richt de behandeling zich op levensverlenging, het verminderen van de klachten en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Bij uitgezaaide maagkanker kan dan soms een operatie de klachten verminderen. Chemotherapie, radiotherapie en doelgerichte therapie zijn andere behandelopties voor uitgezaaide maagkanker.

Aantal behandelingen

De beschrijving van het ziekenhuis volgt in de zomer van 2024.

Behandelbeleid

De beschrijving van het ziekenhuis volgt in de zomer van 2024.

Overleving

De beschrijving van het ziekenhuis volgt in de zomer van 2024.

De manier waarop een ziekenhuis de diagnose stelt en behandeling uitvoert, kan verschillen tussen ziekenhuizen. In dit onderdeel beschrijven we dat. Ook de resultaten van de zorg kunnen verschillen, zoals het aantal complicaties of de overleving. Wij denken dat sommige verschillen te maken hebben met expertzorg.

We gebruiken verschillende soorten informatie voor dit kenmerk. De ziekenhuizen in deze keuzehulp delen deze informatie vrijwillig met ons. De informatie wordt door het ziekenhuis zelf aangeleverd of komt uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), die wordt beheerd door IKNL. Daarnaast gebruiken we openbaar beschikbare informatie van de Transparantiekalender, die beschikbaar is via Zorginzicht.nl.

Zorgaanbod

De beschrijving van Rijnstate volgt in de zomer van 2024.

Bij dit kenmerk kijken wij of een ziekenhuis alle benodigde zorg zelf aanbiedt of dat het ziekenhuis voor sommige zorg samenwerkt met een ander ziekenhuis. Als een ziekenhuis alles zelf aanbiedt, vinden wij dat een teken van expertzorg. Dan werken de zorgverleners van verschillende afdelingen makkelijker als één team. Ook kunnen zij makkelijker en sneller onderling overleggen over patiënten. De patiënt kan dan alle zorg in één ziekenhuis krijgen. Ook staan alle medische gegevens van de patiënt bij elkaar in één patiëntendossier. Niet alle ziekenhuizen kunnen alle zorg bieden: sommige zorg is maar in een paar ziekenhuizen. Bijvoorbeeld artsen die de erfelijkheid van kanker onderzoeken, werken alleen in academische ziekenhuizen en het AVL. Wij vinden het belangrijk dat het ziekenhuis voor deze zorg goed samenwerkt met andere ziekenhuizen.

We gebruiken verschillende soorten informatie voor dit kenmerk. De ziekenhuizen in deze keuzehulp delen deze informatie vrijwillig met ons. Een deel van de informatie wordt door het ziekenhuis zelf aangeleverd. Daarnaast gebruiken we openbaar beschikbare informatie van de Transparantiekalender, die beschikbaar is via Zorginzicht.nl.

Ervaringen van patiënten

De beschrijving van Rijnstate volgt in de zomer van 2024.

Tevredenheid over de zorgverleners

De beschrijving van het ziekenhuis volgt in de zomer van 2024.

Vast aanspreekpunt

De beschrijving van het ziekenhuis volgt in de zomer van 2024.

Maken van afspraken

De beschrijving van het ziekenhuis volgt in de zomer van 2024.

Samen beslissen

De beschrijving van het ziekenhuis volgt in de zomer van 2024.

Hulp en steun

De beschrijving van het ziekenhuis volgt in de zomer van 2024.

Aanraden van het ziekenhuis aan anderen

De beschrijving van het ziekenhuis volgt in de zomer van 2024.

We hebben de patiënten die onder behandeling of controle zijn in het ziekenhuis gevraagd naar hun ervaringen met de zorg in het ziekenhuis. Zij hebben hun ervaring ingevuld via een online-vragenlijst, de NFK-PREM Oncologie & Netwerkzorg. Zij delen hun ervaring en geven hun mening over het ziekenhuis over de volgende onderwerpen: tevredenheid over de zorgverleners, een vast aanspreekpunt, het maken van afspraken, samen beslissen en hulp en steun bij de ziekte. Ook geven ze aan of zij het ziekenhuis aan anderen aanbevelen.

Weet dat je een keuze hebt

Het hebben van kanker betekent helaas voor veel patiënten een langdurig traject van onderzoek, behandeling en controles. Je kunt op ieder moment in dit traject een nieuwe afweging maken voor wat voor jou het beste ziekenhuis is. Welke rol heb je hier zelf in, en wie kan je hierbij helpen?

Lees meer

Over ziekenhuiskeuze

Als je kanker hebt, is het juist belangrijk dat je naar een ziekenhuis gaat dat zoveel mogelijk ervaring heeft met de behandeling van jouw vorm van kanker. Maar waarom is dit zo belangrijk? En waar vind je deze zorg als patiënt?

Lees meer