Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

Ziekenhuiskeuzehulp

Het Amsterdam UMC en de zorg voor slokdarmkanker en maagkanker

Als kankerpatiëntenorganisatie (NFK en SPKS Leven met maag- of slokdarmkanker) vinden we dat het Amsterdam UMC het heel goed doet als we kijken naar kenmerken van expertzorg voor slokdarmkanker en maagkanker. Het ziekenhuis is heel gespecialiseerd in de zorg voor patiënten met slokdarmkanker of maagkanker. Het ziekenhuis doet het heel goed als we kijken naar zorg volgens richtlijnen en deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Het ziekenhuis doet het heel goed als we kijken naar behandelingen en de resultaten ervan. Het Amsterdam UMC doet het heel goed op het gebied van het zorgaanbod voor mensen met slokdarmkanker of maagkanker. De ervaringen van patiënten met deze zorg zijn heel goed.

Ziekenhuisprofiel door het ziekenhuis zelf aangeleverd

Het Amsterdam UMC is het grootste centrum in Nederland voor patiënten met slokdarm- of maagkanker. Het werkt multidisciplinair en stelt de patiënt centraal. De zorg wordt geleverd door een team dat volledig is gespecialiseerd in slokdarm- en maagkanker. Nieuwe patiënten worden binnen een week na aanmelding gezien. Het team bespreekt alle nieuwe patiënten twee keer per week in een multidisciplinair overleg.

Het Amsterdam UMC is verwijscentrum voor patiënten met slokdarm- of maagkanker uit heel Nederland en Europa. Naast de standaardzorg voor patiënten met slokdarm- of maagkanker voert het Amsterdam UMC op verzoek complexe operaties uit bij mensen die al eerder behandeld zijn (bijvoorbeeld bestraald/geopereerd) of die een complicatie hebben gekregen. Ook voeren zij andere complexe operaties uit, zoals operaties waarbij de dikke darm gebruikt wordt als vervanging van de slokdarm.

Hiernaast is het Amsterdam UMC een verwijscentrum voor patiënten met uitgezaaide slokdarm- of maagkanker én Barrett Expertise centrum met veel ervaring in diagnostiek en endoscopische behandeling van vroege vormen van slokdarm- en maagkanker.

Informatie over samenwerking

Het Amsterdam UMC is een referentiecentrum voor andere ziekenhuizen en voert tweede meningen uit. Dit betekent dat patiënten uit het hele land door hun huisarts of medisch specialist verwezen kunnen worden naar dit ziekenhuis voor de gehele slokdarmkankerzorg en maagkankerzorg.

Het ziekenhuis werkt (intensief) samen zowel nationaal als op internationaal niveau met een groot aantal internationaal erkende centra die patiënten behandelen op het gebied van slokdarmkanker en maagkanker. Ook werken ze samen met internationale patiëntenorganisaties. Het ziekenhuis werkt samen in het oncologisch netwerk OncoNoVo+. Dit betekent dat er tussen de ziekenhuizen van de regio afspraken zijn over het Multidisciplinair Overleg, dat de protocollen zijn gesynchroniseerd, dat er een concentratie is van zorg en dat er verwijsafspraken zijn. De operaties voor slokdarmkanker en maagkanker worden in het Amsterdam UMC op de locatie de Boelelaan verricht. In samenwerking met alle ziekenhuizen in de regio is er een regionaal zorgpad ontwikkeld, waarbij alle onderzoeken en behandelingen zijn beschreven zodat er bij een verwijzing naar Amsterdam UMC zo min mogelijk onderzoeken opnieuw hoeven te worden gedaan en de verwijstijden zo kort mogelijk zijn.

Amsterdam UMC, locatie VUmc

De Boelelaan 117
1081HV Amsterdam
020 - 566 9111
Academisch ziekenhuis

Mate van specialisatie

Het ziekenhuis is heel gespecialiseerd in slokdarmkanker en maagkanker. De zorgverleners voor diagnostiek zijn voor een groot deel gespecialiseerd in slokdarmkanker en maagkanker. De zorgverleners voor behandeling zijn allen gespecialiseerd in slokdarmkanker en maagkanker. Het Amsterdam UMC ziet heel veel nieuwe patiënten met slokdarmkanker of maagkanker. Artsen uit andere ziekenhuizen vragen de artsen van dit ziekenhuis om advies bij diagnosestelling en behandeling.

Specialisatie zorgverleners

Bij de zorg voor patiënten met slokdarmkanker of maagkanker zijn veel verschillende medische specialismen betrokken. Het ziekenhuis kan er voor kiezen om een (klein) deel van alle artsen binnen zo’n specialisme zorg te laten leveren voor slokdarmkanker en maagkanker. Wij zien dat als een onderdeel van specialisatie. Het Amsterdam UMC heeft dit vergaand gerealiseerd voor 6 van de 7 betrokken specialismen.

Een ander onderdeel van specialisatie is dat de artsen die slokdarmkankerzorg en maagkankerzorg leveren, hier ook veel tijd en aandacht voor hebben. Bijvoorbeeld doordat zij ten minste de helft van hun tijd aan slokdarmkanker en maagkanker besteden óf doordat zij maximaal 3 kankersoorten (of andere ziektes) als aandachtsgebied hebben. Wij noemen hen dan gespecialiseerd in slokdarmkanker en maagkanker. Hieronder wordt per specialisme beschreven in hoeverre dit geldt voor de artsen in het Amsterdam UMC.

Diagnostiek
In het Amsterdam UMC doen de volgende artsen diagnostiek voor slokdarmkanker en maagkanker:
3 MDL-artsen, allen gespecialiseerd in slokdarmkanker en maagkanker;
8 radiologen, allen gespecialiseerd in slokdarmkanker en maagkanker;
Er wordt gewerkt volgens een protocol dat per patiënt alle diagnostiek voor de primaire diagnose door 1 radioloog wordt gezien.
3 nucleair geneeskundigen, allen gespecialiseerd in slokdarmkanker en maagkanker.
8 pathologen, waarvan 3 gespecialiseerd in slokdarmkanker en maagkanker.

Behandeling
In het Amsterdam UMC doen de volgende artsen behandelingen voor slokdarmkanker en maagkanker:
5 chirurgen, allen gespecialiseerd in slokdarmkanker en maagkanker;
4 internist-oncologen, allen gespecialiseerd in slokdarmkanker en maagkanker;
2 radiotherapeuten, beiden gespecialiseerd in slokdarmkanker en maagkanker.

De 3 verpleegkundig specialisten in het team die vast aanspreekpunt zijn voor de patiënten leggen zich allen toe op begeleiding van patiënten met slokdarmkanker of maagkanker. De 3 oncologieverpleegkundigen in het team die vast aanspreekpunt zijn voor de patiënten leggen zich allen toe op de begeleiding van patiënten met slokdarmkanker of maagkanker.

Wordt door andere ziekenhuizen gezien als expertteam

Het ziekenhuis is een referentiecentrum voor alle zorg voor patiënten met slokdarmkanker of maagkanker. Deze functie heeft het voor de centra in Noord-Holland (achterland 2,6 miljoen mensen). Het voert second opinions (tweede meningen) uit voor patiënten uit andere ziekenhuizen uit heel Nederland en incidenteel internationaal.

Aantal diagnoses en aantal behandelingen

Het aantal mensen dat in de periode 2019-2021 in het Amsterdam UMC is gediagnosticeerd met en/of behandeld voor slokdarmkanker of maagkanker is heel hoog (428,7). Het landelijk gemiddelde was 55,8 patiënten.

Het Amsterdam UMC voerde in de periode 2019-2021 jaarlijks gemiddeld de volgende operaties voor slokdarmkanker of maagkanker uit:

 • 96,7 operaties voor slokdarmkanker. Het landelijk gemiddelde was 50,0.
 • 46,3 operaties voor maagkanker. Het landelijk gemiddelde was 26,5.
 • 143,0 operaties voor slokdarmkanker of maagkanker samen. Dat zijn er heel veel. Het landelijk gemiddelde was 70,1.
 • 3,0 operaties voor slokdarmkanker bij patiënten die al eerder behandeld waren (salvage-operaties). In heel Nederland werden er in deze periode gemiddeld 22 van dit soort operaties per jaar gedaan.

Het ziekenhuis behandelde per jaar voor slokdarmkanker of maagkanker (in de periode 2019-2021):

 • Gemiddeld 175,0 patiënten met radiotherapie als eerste behandeling. Het landelijk gemiddelde was 92,4.
 • Gemiddeld 124,0 patiënten met chemotherapie (met of zonder radiotherapie) als eerste behandeling. Dat aantal is heel hoog. Het landelijk gemiddelde was 29,5.
Welke patiënten ziet het ziekenhuis?

De groep patiënten die het ziekenhuis bedient kan verschillen tussen ziekenhuizen. Daarom geven we hier informatie over de mensen bij wie de diagnose is gesteld of die zijn geopereerd in het ziekenhuis ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Leeftijd
Als we kijken naar leeftijd, zien we de volgende gemiddelde waardes per jaar in de periode 2019-2021:

 • Totaal aantal 75+:
  25,3 van de 93,0 mensen bij wie de diagnose slokdarmkanker of maagkanker is gesteld waren 75 jaar of ouder (27,2%). Het landelijk gemiddelde was 20,6 van de 55,8 patiënten (36,9%).
 • Geopereerde 75+:
  34,3 van de 164,7 mensen die zijn geopereerd voor slokdarmkanker of maagkanker waren 75 jaar of ouder (20,9%). Het landelijk gemiddelde was 13,9 van de 64,8 patiënten (21,5%).

Stadium van de ziekte
Als we kijken naar het stadium van de ziekte, zien we de volgende gemiddelde waardes per jaar in de periode 2019-2021:

 • Stadium T4B (meestal niet geopereerd):
  2,7 van de 164,7 mensen die voor slokdarmkanker of maagkanker zijn geopereerd, hadden een naar een ander orgaan doorgegroeide tumor (T4B), die meestal niet wordt geopereerd (1,6%). Het landelijk gemiddelde was 1,0 patiënten (1,5%).
 • Stadium M1 (meestal niet geopereerd):
  3,3 van de 164,7 mensen die voor slokdarmkanker of maagkanker zijn geopereerd hadden uitgezaaide kanker (M1) (2,0%). Het landelijk gemiddelde was 1,8 patiënten (2,7%).

Meerdere aandoeningen
Als we kijken naar de groep patiënten met één of meer andere ziekten (mensen met co-morbiditeit), zien we het volgende. Van de 164,7 mensen die geopereerd zijn voor maag- en slokdarmkanker weten we van iedereen of ze al dan niet één of meer andere ziekten hebben. In de periode 2019-2021 hadden in het Amsterdam UMC gemiddeld per jaar 82,3 van deze 164,7 mensen co-morbiditeit (50,0%). Het landelijk gemiddelde was 31,0 patiënten (49,1%).

Overige informatie over de specialisatie van zorgverleners [door het ziekenhuis zelf aangeleverd]

Jaarlijks voert het Amsterdam UMC 70 tot 90 endoscopische resecties uit, waarbij een stukje van de wand van de slokdarm of maag wordt verwijderd. Dit aantal ligt ruim boven de minimumnorm.

Als het hele team van zorgverleners gespecialiseerd is in een bepaalde vorm van kanker, dan is de kans het grootst dat de patiënt de best mogelijke zorg krijgt. Hiervoor kijken we hoeveel van hun werktijd zij besteden aan zorg voor een specifieke vorm van kanker. Verder kijken we of andere ziekenhuizen het team van dit ziekenhuis om advies vragen. En of andere ziekenhuizen patiënten verwijzen naar dit ziekenhuis, bijvoorbeeld voor behandeling of voor een tweede mening (second opinion) Het ziekenhuis is dan een ‘referentiecentrum’ voor andere ziekenhuizen.

We gebruiken verschillende soorten informatie voor dit kenmerk. De ziekenhuizen in deze keuzehulp delen deze informatie vrijwillig met ons. De informatie wordt door het ziekenhuis zelf aangeleverd of komt uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), die wordt beheerd door IKNL. Daarnaast gebruiken we openbaar beschikbare informatie van de Transparantiekalender, die beschikbaar is via Zorginzicht.nl.

Wetenschappelijk klimaat en zorg volgens richtlijnen

Het Amsterdam UMC doet het heel goed als we kijken naar het totaalbeeld van ‘wetenschappelijk klimaat’ en ‘zorg volgens richtlijnen’. Het wetenschappelijk klimaat in het Amsterdam UMC is heel goed. Het ziekenhuis werkt goed volgens de richtlijnen.

Soort ziekenhuis

Het Amsterdam UMC in Amsterdam is verbonden aan de universiteit. Het ziekenhuis voert complexe zorg uit waar gespecialiseerde voorzieningen voor nodig zijn. Er wordt in dit ziekenhuis wetenschappelijk onderzoek gedaan, er worden artsen opgeleid en er worden nieuwe medische behandelingen ontwikkeld.

Wetenschappelijk klimaat

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek (studies)
De patiëntenorganisatie vindt het belangrijk dat ziekenhuizen deelnemen aan studies. Deelname aan studies geeft patiënten soms een extra behandelmogelijkheid, maar zorgt er ook voor dat het team gewend is om grondig en protocollair te werken. Aan de volgende landelijke studies konden alle ziekenhuizen meedoen: de TRAP-2-studie, de LyRICX- studie en de CRITICS-II-studie. Het slokdarmkanker- en maagkankerteam in het Amsterdam UMC neemt deel aan de TRAP-2-studie, de LyRICX-studie en de CRITICS-II-studie. Het ziekenhuis neemt daarnaast deel aan veel andere klinische studies. Het team publiceert veel artikelen over de studies in wetenschappelijke tijdschriften (meer dan 350 artikelen in drie jaar).

Researchverpleegkundigen
Het ziekenhuis heeft 4 research-verpleegkundigen voor ondersteuning bij studies naar slokdarmkanker en maagkanker.

Zorgevaluatie door het ziekenhuis
Het Amsterdam UMC vergelijkt de eigen resultaten van de slokdarmkanker- en maagkankerzorg met die van andere ziekenhuizen, maar niet in het bijzijn van een patiëntvertegenwoordiger. Ervaringsdeskundigen die andere patiënten bijstaan, ook wel buddies genoemd, krijgen de resultaten op een apart moment te zien.

Volgt het ziekenhuis de richtlijnen voor slokdarmkanker en maagkanker

Diagnostiek - Her2Neu-test
De richtlijn geeft aan dat als iemand voor uitgezaaide slokdarmkanker of maagkanker behandeld gaat worden met chemotherapie bestaande uit twee of drie middelen (doublet- of triplet-therapie), een Her2Neu-test moet plaatsvinden om te bepalen of toedienen van het middel trastuzumab bij de chemotherapie beter werkt. Van alle mensen die in de periode 2019-2021 de primaire diagnose uitgezaaide slokdarmkanker of maagkanker kregen en in het Amsterdam UMC zijn behandeld met doublet- of triplet-therapie is bij 98,4% een Her2Neu-test uitgevoerd. Dat aandeel was veel hoger dan het landelijk gemiddelde van 90,6%.

Diagnostiek - Aantal verwijderde lymfeklieren
De richtlijn zegt dat de chirurg bij een operatie minimaal 15 lymfeklieren moet verwijderen. De patholoog moet namelijk minimaal 15 lymfeklieren onderzoeken om betrouwbaar vast te kunnen stellen of de kanker is uitgezaaid naar de lymfeklieren.
In de periode 2019-2021 verwijderde het Amsterdam UMC 15 of meer lymfeklieren bij 97,6% van de operaties voor slokdarmkanker. Dit was meer dan het landelijk gemiddelde (97,0%).
In de periode 2019-2021 verwijderde het Amsterdam UMC 15 of meer lymfeklieren bij 89,2% van de operaties voor maagkanker. Het landelijk gemiddelde was 92,9%.

Behandeling – behandeling voorafgaande aan de operatie
Bij slokdarmkanker en maagkanker beveelt de richtlijn aan om alle mensen die men verwacht te kunnen genezen met een operatie, voorafgaande aan de operatie te behandelen met medicatie en/of radiotherapie. Uitzondering daarop zijn de mensen met een kleine tumor (T1 slokdarmkanker of T1 maagkanker).

 • In het Amsterdam UMC gebeurde dat in de periode 2019-2021 bij 98,6% van de slokdarmkankerpatiënten. Dat was veel meer dan het landelijk gemiddelde (96,9%).
 • In het Amsterdam UMC gebeurde dat in de periode 2019-2021 bij 63,0% van de maagkankerpatiënten. Het landelijk gemiddelde was 65,7%.
Overige informatie over wetenschap en opleiding [door het ziekenhuis zelf aangeleverd]
 • Het Amsterdam UMC is initiator van de landelijke registratie op het gebied van de ervaren gezondheid door patiënten (www.pocop.nl).
 • Medisch specialisten van het Amsterdam UMC zijn betrokken bij de update van de richtlijnen voor slokdarm- en maagkanker in 2021/2022.
 • Twee MDL artsen zijn actief betrokken bij Nederlandse en Europese richtlijnen (ESGE guideline tissue sampling in preparation; ESGE guideline Barrett’s esophagus; Expertise groep cluster oncologie van de bovenste tractus digestivus);
 • Twee MDL-artsen zijn actief betrokken bij (na)scholing van internationale endoscopisten en hebben zij hiervoor het forum BEST-academia opgericht (www.BEST-academia.eu).
 • Voor internisten in opleiding tot medisch oncoloog worden er tumor specifieke stages op het gebied van slokdarm/maag kanker aangeboden.
 • Gemiddeld werden in Amsterdam UMC in deze periode 36 lymfeklieren verwijderd per slokdarm operatie.
 • Gemiddeld werden er in Amsterdam UMC in deze periode 22 lymfeklieren verwijderd per maagoperatie.

Wij vinden het belangrijk dat ziekenhuizen veel aan wetenschappelijk onderzoek doen. Wij denken dat het zorgt voor een cultuur van expertzorg. En dat alle patiënten daar voordeel van hebben. Als het team veel aan wetenschap doet, is het beter op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Ook is het team dan gewend om goed te werken volgens protocol en grondig te handelen als iets niet goed gaat. Ook biedt het team patiënten meer kansen om mee te doen aan experimentele behandelingen. Voor dit kenmerk kijken wij naar het aantal studies waar het ziekenhuis aan mee doet. Of ze zelf ook wetenschappelijke artikelen publiceren in internationale vakbladen. Of er een onderzoeksverpleegkundige (een research-verpleegkundige) in het team zit. Ook vinden wij het belangrijk dat het ziekenhuis werkt volgens de richtlijnen (dat zijn afspraken en regels voor artsen) voor diagnostiek en behandeling.

We gebruiken verschillende soorten informatie voor dit kenmerk. De ziekenhuizen in deze keuzehulp delen deze informatie vrijwillig met ons. De informatie wordt door het ziekenhuis zelf aangeleverd of komt uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), die wordt beheerd door IKNL. Daarnaast gebruiken we openbaar beschikbare informatie van de Transparantiekalender, die beschikbaar is via Zorginzicht.nl.

Behandelingen en de resultaten ervan

Het ziekenhuis doet het heel goed als we kijken naar behandelingen en de resultaten ervan.
Het aantal behandelingen in het Amsterdam UMC is heel hoog en daarom heel goed. De uitvoering van de zorg is daar heel goed. De uitkomsten van de zorg voor patiënten met slokdarmkanker die kunnen worden genezen is goed. De uitkomsten van de zorg voor patiënten met maagkanker die kunnen worden genezen is goed. In het Amsterdam UMC zijn de uitkomsten van de zorg aan mensen die bij diagnose uitgezaaide kanker hadden heel goed.

Algemene informatie

Slokdarmkanker kan genezend worden behandeld door verwijdering van de slokdarm (buismaagoperatie) of door een combinatie van chemotherapie (medicijnen) en radiotherapie zonder of met slokdarmoperatie of door chemotherapie (medicijnen) gevolgd door een slokdarmoperatie.

Soms wordt besloten om deze behandelingen toch niet te doen, bijvoorbeeld omdat de kans op complicaties en gevolgen van de behandeling voor de patiënt zo groot zijn, dat deze dit risico niet wil nemen. Bij deze afweging speelt de (soms geringe) kans op genezing een belangrijke rol.
Soms wordt een tumor in een heel vroeg stadium ontdekt en kan er een endoscopische verwijdering plaatsvinden (EMR/ESD). Dan kunnen de slokdarm en maag worden behouden.

Aantal behandelingen

Operaties
Het Amsterdam UMC deed in de periode 2019-2021 gemiddeld 96,7 operaties voor slokdarmkanker per jaar, hiervan waren er 99,0% in opzet genezend. Het landelijk gemiddelde was 50,0 operaties, waarvan 99,6% in opzet genezend.

Slokdarmkanker kan na een eerdere behandeling terugkomen. Soms kan er dan een operatie plaatsvinden, dit heet een salvage-operatie. Deze operaties zijn complexer en kunnen meer complicaties geven. Ze worden niet vaak gedaan en niet door alle ziekenhuizen. In heel Nederland werden er in 2019-2021 gemiddeld 22 operaties van dit soort per jaar gedaan. Daarvan voerde het Amsterdam UMC er gemiddeld 3,0 uit.

Andere behandelingen
Radiotherapie kan gegeven worden als onderdeel van een genezende behandeling, en ook als de ziekte al verspreid is. Het Amsterdam UMC gaf in de periode 2019-2021 gemiddeld 162,0 patiënten per jaar radiotherapie voor slokdarmkanker als onderdeel van de eerste behandeling. Het landelijk gemiddelde was 87,4 patiënten.

Chemotherapie kan gegeven worden als onderdeel van een genezende behandeling, en ook als de ziekte al verspreid is. Het Amsterdam UMC behandelde in de periode 2019-2021 101,7 patiënten per jaar met chemotherapie voor slokdarmkanker als onderdeel van de eerste behandeling. Het landelijk gemiddelde was 23,3 patiënten.

Behandelbeleid

Van alle patiënten die in de periode 2019-2021 in het Amsterdam UMC een diagnose slokdarmkanker kregen die naar verwachting te genezen was, heeft 79,4% een behandeling gekregen die een genezend doel had. Dit percentage lag binnen het gebied dat de experts definieerden als correct (60%-95%). We zien dat het Amsterdam UMC patiënten die bij hen de diagnose slokdarmkanker krijgen die met genezing als doel kan worden behandeld, relatief vaak behandelen met een operatie (55,7%). Het landelijk gemiddelde was 37,5%.
Het deel van de patiënten dat niet werd behandeld of niet werd behandeld met het doel te genezen is 20,6%. Dat was lager dan het landelijk gemiddelde (27,8%).

Behandeling vóór de operatie
Patiënten kunnen voorafgaand aan de operatie voor slokdarmkanker worden behandeld met chemotherapie en/of bestraling. In Nederland werd dat in de periode 2019-2021 veel toegepast. In het Amsterdam UMC was dat 98,6%. Dat was veel vaker dan het landelijk gemiddelde (96,9%).
Na chemoradiatie (combinatie van chemotherapie en radiotherapie) is een operatie niet altijd meer nodig. Als patiënt kun je dan kiezen om af te zien van de operatie. Het Amsterdam UMC nam niet deel aan een wetenschappelijk onderzoek (de SANO-trial) waarin deze werkwijze werd onderzocht.

Type operaties
Van alle operaties voor slokdarmkanker werd in het Amsterdam UMC in de periode 2019-2021 85,7% compleet minimaal invasief uitgevoerd. Dit zijn gemiddeld 84 operaties per jaar (bron NKR, met mogelijk een onderschatting van het aantal operaties). In Nederland wordt gemiddeld 86,7% van de operaties voor slokdarmkanker compleet minimaal invasief uitgevoerd. Dat zijn gemiddeld 35,2 operaties per jaar (bron NKR, met mogelijk een onderschatting van het aantal operaties). Deze manier van opereren is complex en niet altijd mogelijk.

Bij minimaal invasieve operaties voor slokdarmkanker kan gekozen worden voor verschillende technieken. Deze technieken verschillen in de locatie van de snedes die de chirurg maakt en de locatie waar de verbindingsnaad wordt aangelegd: ter hoogte van de hals of ter hoogte van de borstholte. De keuze voor een techniek wordt onder andere bepaald door de plaats van de tumor en de conditie van de patiënt. Echter, chirurgen kunnen ook zelf een voorkeur hebben voor een bepaalde techniek. Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk welke techniek het beste is. Iedere techniek heeft voor- en nadelen. Bij een halsnaad is er meer kans op stenose, heesheid en naadlekkages. Bij een naad in de borstholte is er meer kans op problemen áls er een naadlekkage plaatsvindt. Laat je daarom goed informeren over de verschillende mogelijkheden.

In de periode 2019-2021 had het Amsterdam UMC een voorkeur voor operaties waarbij de verbindingsnaad wordt aangelegd in borstholte (transthoracaal) (78,0% van de operaties). Indien de naad niet in de borstholte aangelegd kan worden, bijvoorbeeld vanwege de plek van de tumor (hoog) dan biedt het ziekenhuis ook een operatie volgens McKeown aan, waarbij de naad in de hals wordt gelegd.

Aantal verwijderde lymfeklieren
De richtlijn zegt dat de chirurg bij een operatie minimaal 15 lymfeklieren moet verwijderen. De patholoog moet namelijk minimaal 15 lymfeklieren onderzoeken om betrouwbaar vast te kunnen stellen of de kanker is uitgezaaid naar de lymfeklieren. In de periode 2019-2021 verwijderde het Amsterdam UMC 15 of meer lymfeklieren bij 97,6% van de operaties voor slokdarmkanker. Dit was meer dan het landelijk gemiddelde (97,0%).

Doorlooptijd
In 2021 was in het Amsterdam UMC de mediane doorlooptijd tussen diagnose en start behandeling 45 dagen voor patiënten die in het Amsterdam UMC de diagnose slokdarmkanker kregen. Het landelijk gemiddelde was 38,3 dagen. Voor patiënten die na de diagnose slokdarmkanker zijn verwezen naar het Amsterdam UMC vanuit een ander ziekenhuis was de mediane doorlooptijd 41 dagen. Het landelijk gemiddelde was 36,9 dagen.

Uitkomsten van de operatie

Uitkomst volgens het boekje
In het Amsterdam UMC had in 2020/2021 53,7% van de operaties voor slokdarmkanker een uitkomst “volgens het boekje” (textbook outcome). Dit was ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde (55,0%).

 • 24,3% van de operaties voor slokdarmkanker had in 2020/2021 een gecompliceerd beloop. Het landelijk gemiddelde was 26,2%. Hierbij geldt, hoe lager het percentage, hoe beter (er is dan minder vaak een gecompliceerd beloop geweest).
 • 96,1% van de operaties voor slokdarmkanker in het Amsterdam UMC waren in 2020/2021 operaties met schone snijranden. Het landelijk gemiddelde was 95,1%.
 • Van alle patiënten die een slokdarmkankeroperatie kregen met als doel genezing, kreeg respectievelijk 9% (thoracaal) en 21% (cervicaal) last van een naadlekkage.
 • Het percentage patiënten dat binnen 30 dagen of in het ziekenhuis overleed na een slokdarmkankeroperatie die genezing als doel had, was in het Amsterdam UMC in 2020/2021 2,9%. Het landelijk gemiddelde was 2,7%. Mogelijk komt dit doordat bijna alle mensen voorafgaande aan de operatie zijn behandeld. Dat kan de kans op een complicatie vergroten.
Overleving

Overleving na operatie
Van alle mensen die in de periode 2016-2020 voor slokdarmkanker zijn geopereerd in het Amsterdam UMC, was twee jaar na de operatie voor slokdarmkanker Amsterdam UMC 73,3% nog in leven. Dit was ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde (70,7%). Als we de overlevingscijfers corrigeren voor kenmerken van de patiënten van het Amsterdam UMC, dan is de kans om te overleven vergelijkbaar met het landelijke cijfer.

Kans op terugkeer van de ziekte
De kans dat de slokdarmkanker terugkomt na een operatie hiervoor in het Amsterdam UMC hebben we gecorrigeerd voor kenmerken van de patiënten die daar in de periode 2015-2016 zijn geopereerd voor slokdarmkanker. Na deze correctie was de kans op terugkeer van de ziekte vergelijkbaar met het landelijke cijfer.

Overleving na terugkeer van de ziekte
Van het aantal mensen dat in het Amsterdam UMC in de periode 2015-2016 geopereerd is voor slokdarmkanker of voor maagkanker én bij wie de kanker na de operatie is teruggekeerd (recidief), was één jaar na het recidief 26,6% nog in leven. Dit was ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde (21,4%).

Algemene informatie

Wanneer de kanker zich heeft verspreid in het lichaam, is een genezende behandeling vaak niet meer mogelijk en richt de behandeling zich op levensverlenging, het verminderen van de klachten en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Chemotherapie, radiotherapie en doelgerichte therapie zijn behandelopties voor uitgezaaide slokdarmkanker.

Aantal behandelingen

Operaties
Het Amsterdam UMC voerde in de periode 2019-2021 gemiddeld per jaar 1,0 palliatieve resecties uit voor slokdarmkanker. Dat was gemiddeld 1,0% van alle slokdarmkankeroperaties. Hierbij wordt (een deel van) de slokdarm verwijderd waarbij het doel niet is om de patiënt te genezen. Dit is soms een mogelijkheid als de kanker zich heeft verspreid door het lichaam, maar ook wanneer de tumor niet volledig te verwijderen is. Het landelijk gemiddelde was 0,2 resecties. Dit was gemiddeld 0,4% van alle slokdarmkankeroperaties.

Andere behandelingen
Radiotherapie kan gegeven worden als onderdeel van een genezende behandeling, en ook als de ziekte al verspreid is. Het Amsterdam UMC gaf in de periode 2019-2021 gemiddeld 162,0 patiënten per jaar radiotherapie voor slokdarmkanker als onderdeel van de eerste behandeling. Het landelijk gemiddelde was 87,4 patiënten.

Chemotherapie kan gegeven worden als onderdeel van een genezende behandeling, en ook als de ziekte al verspreid is. Het Amsterdam UMC behandelde in de periode 2019-2021 101,7 patiënten per jaar met chemotherapie voor slokdarmkanker als onderdeel van de eerste behandeling. Het landelijk gemiddelde was 23,3 patiënten.

Behandelbeleid

Her2Neu-test voor start systemische therapie
De richtlijn geeft aan dat als iemand voor uitgezaaide slokdarmkanker of maagkanker behandeld gaat worden met chemotherapie bestaande uit twee of drie middelen (doublet- of triplet-therapie) een Her2Neu-test moeten plaatsvinden om te bepalen of toedienen van het middel trastuzumab bij de chemotherapie beter werkt. Van alle mensen die in de periode 2019-2021 de primaire diagnose uitgezaaide slokdarmkanker of maagkanker kregen en in het Amsterdam UMC zijn behandeld met doublet- of triplet-therapie is bij 98,4% een Her2Neu-test uitgevoerd. Dat aantal was veel hoger dan het landelijk gemiddelde van 90,6%.

Behandeling met systemische therapie
In het Amsterdam UMC kregen in de periode 2019-2021 per jaar gemiddeld 30,3 mensen de primaire diagnose uitgezaaide slokdarmkanker of maagkanker. Hiervan kreeg 64,8% systemische therapie. Dit was bijna altijd chemotherapie, eventueel aangevuld met immuuntherapie of doelgerichte therapie. Dat percentage was hoger dan de 20% die experts aangaven als minimum.

Tweedelijnsbehandeling met systemische therapie
Soms worden patiënten een tweede keer behandeld met chemotherapie of doelgerichte therapie (tweedelijnsbehandeling met systemische therapie). Uit studies blijkt dat patiënten uit ziekenhuizen die vaker een tweede behandeling geven, een betere overleving hebben. Van alle mensen die in de periode 2015-2016 de primaire diagnose uitgezaaide slokdarmkanker of maagkanker kregen waarvoor ze al een eerste systemische behandeling hadden gehad in het Amsterdam UMC, werd 42,5% van de patiënten een tweede keer behandeld met chemotherapie of doelgerichte therapie. Dat was veel hoger dan het landelijk gemiddelde (30,7%).

Overleving

Relatieve overleving na diagnose in het Amsterdam UMC
Van alle mensen die in de periode 2016-2020 in het Amsterdam UMC de primaire diagnose uitgezaaide slokdarmkanker of maagkanker kregen was na één jaar 40,6% nog in leven. Dit was duidelijk (significant) hoger dan het landelijk gemiddelde (22,4%).

Overleving na systemische behandeling
Van alle mensen die in de periode 2016-2020 de primaire diagnose uitgezaaide slokdarmkanker of maagkanker kregen en hiervoor systemische behandeling kregen in het Amsterdam UMC was één jaar na de behandeling 51,7% nog in leven. Dit was duidelijk (significant) hoger dan het landelijk gemiddelde (42,3%).

Algemene informatie

Maagkanker kan genezend worden behandeld door verwijdering van de maag of door een combinatie van chemotherapie (medicijnen) en een operatie.

Soms wordt besloten om deze behandelingen toch niet te doen, bijvoorbeeld omdat de kans op complicaties en gevolgen van de behandeling voor de patiënt zo groot zijn, dat deze dit risico niet wil nemen. Bij deze afweging speelt de (soms geringe) kans op genezing een belangrijke rol.

Aantal behandelingen

Operaties
Het Amsterdam UMC deed in de periode 2020-2021 gemiddeld 46,3 operaties voor maagkanker per jaar, hiervan waren er 93,5% in opzet genezend. Het landelijk gemiddelde was 26,5 operaties, waarvan 95,9% in opzet genezend.

Andere behandelingen
Radiotherapie kan gegeven worden bij een genezende behandeling, en ook als de ziekte al verspreid is. Het Amsterdam UMC gaf in de periode 2019-2021 gemiddeld 13,0 patiënten per jaar radiotherapie voor maagkanker als onderdeel van de eerste behandeling. Het landelijk gemiddelde was 5,1 patiënten.

Chemotherapie kan gegeven worden bij een genezende behandeling, en ook als de ziekte al verspreid is. Het Amsterdam UMC behandelde in de periode 2019-2021 22,3 patiënten per jaar met chemotherapie voor maagkanker als onderdeel van de eerste behandeling. Het landelijk gemiddelde was 6,3 patiënten.

Behandelbeleid

Van alle patiënten die in de periode 2019-2021 in het Amsterdam UMC een diagnose maagkanker kregen die in theorie te genezen was, heeft 78,9% een behandeling gekregen die in opzet een genezend doel had. Dit percentage lag binnen het gebied dat de experts definieerden als correct (60%-95%).

Behandeling vóór de operatie
Patiënten kunnen voorafgaand aan de maagkankeroperatie worden behandeld met chemotherapie. In het Amsterdam UMC gebeurde dat in de periode 2019-2021 bij 63,0% van de maagkankeroperaties. Het landelijk gemiddelde was 65,7%.

Type operaties
Van alle operaties voor maagkanker in het Amsterdam UMC werd in de periode 2019-2021 76,9% compleet minimaal invasief uitgevoerd. Dit zijn gemiddeld 51 operaties per jaar (bron NKR, met mogelijk een onderschatting van het aantal operaties). In Nederland werd gemiddeld 83,0% van de operaties voor maagkanker compleet minimaal invasief uitgevoerd. Dat zijn gemiddeld 22,6 operaties per jaar (bron NKR, met mogelijk een onderschatting van het aantal operaties). Deze manier van opereren is complex en niet altijd mogelijk.

Behandeling ná de operatie
Patiënten kunnen ook ná de operatie worden behandeld met chemotherapie. Niet alle patiënten komen hier na de operatie nog aan toe. Van alle patiënten die in het Amsterdam UMC in de periode 2019-2021 een maagkankeroperatie hebben gehad, heeft 58,7% chemotherapie na de operatie gekregen. Het landelijk gemiddelde was 52,3%. Het ziekenhuis nam deel aan de CRITICS-II studie. In deze studie werd onderzocht wat de waarde is van verschillende behandelingen vóór de operatie. Er werd dan geen behandeling meer gegeven ná de operatie. Als een ziekenhuis dus meedeed met deze studie, was het percentage patiënten met chemotherapie na de operatie lager dan gebruikelijk.

Aantal verwijderde lymfeklieren
De richtlijn zegt dat de chirurg bij een operatie minimaal 15 lymfeklieren moet verwijderen. De patholoog moet minimaal 15 lymfeklieren onderzoeken om betrouwbaar vast te kunnen stellen of de kanker is uitgezaaid naar de lymfeklieren. In de periode 2019-2021 verwijderde het Amsterdam UMC 15 of meer lymfeklieren bij 89,2% van de operaties voor maagkanker. Het landelijk gemiddelde was 92,9%.

Doorlooptijd
In 2021 was in het Amsterdam UMC de mediane doorlooptijd tussen diagnose en start behandeling 51,0 dagen voor patiënten die in het Amsterdam UMC de diagnose maagkanker kregen. Het landelijk gemiddelde was 43,6 dagen.
Voor patiënten die na de diagnose maagkanker zijn verwezen naar het Amsterdam UMC vanuit een ander ziekenhuis was de mediane doorlooptijd 56,5 dagen. Het landelijk gemiddelde was 48,2 dagen.

Uitkomsten van de operatie

Uitkomst volgens het boekje
In het Amsterdam UMC had in 2020/2021 58,6% van de operaties voor maagkanker een uitkomst “volgens het boekje” (textbook outcome). Dit was ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde (56,5%).

 • 14,7% van de operaties voor maagkanker had in 2020/2021 een gecompliceerd beloop. Het landelijk gemiddelde was 18,3%. Hierbij geldt, hoe lager het percentage, hoe beter (er is dan minder vaak een gecompliceerd beloop geweest).
 • 95,1% van de operaties voor maagkanker in het Amsterdam UMC waren in 2020/2021 operaties met schone snijranden. Het landelijk gemiddelde was 93,7%.
 • Van alle patiënten die een maagkankeroperatie kregen met als doel genezing, kreeg 1,5% last van een naadlekkage.
 • Het percentage patiënten dat binnen 30 dagen of in het ziekenhuis overleed na een maagkankeroperatie die genezing als doel had, was in het Amsterdam UMC in 2020/2021 2,9%. Het landelijk gemiddelde was 3,3%.
Overleving

Overleving na operatie
Van alle mensen die in de periode 2016-2020 voor maagkanker zijn geopereerd in het Amsterdam UMC, was twee jaar na de operatie 72,1% nog in leven. Dit was ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde (69,6%).

Als we de overlevingscijfers corrigeren voor kenmerken van de patiënten van het Amsterdam UMC, dan is de kans om te overleven vergelijkbaar met het landelijke cijfer.

Kans op terugkeer van de ziekte
De kans dat de maagkanker terugkomt na een operatie hiervoor in het Amsterdam UMC is gecorrigeerd voor kenmerken van de patiënten die daar in de periode 2015-2016 zijn geopereerd voor maagkanker. Na deze correctie was de kans op terugkeer van de ziekte vergelijkbaar met het landelijke cijfer.

Overleving na terugkeer van de ziekte
Van het aantal mensen dat in het Amsterdam UMC in de periode 2015-2016 geopereerd is voor maagkanker of voor slokdarmkanker én bij wie de kanker na de operatie is teruggekeerd (recidief), was één jaar na het recidief 26,6% nog in leven. Dit was ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde (21,4%).

Algemene informatie

Wanneer de kanker zich heeft verspreid in het lichaam, is een genezende behandeling vaak niet meer mogelijk en richt de behandeling zich op levensverlenging, het verminderen van de klachten en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Bij uitgezaaide maagkanker kan dan soms een operatie de klachten verminderen. Chemotherapie, radiotherapie en doelgerichte therapie zijn andere behandelopties voor uitgezaaide maagkanker.

Aantal behandelingen

Operaties
Het Amsterdam UMC voerde in de periode 2019-2021 gemiddeld per jaar 2,0 palliatieve resecties per jaar uit voor maagkanker. Dat was gemiddeld 4,3% van alle maagkankeroperaties. Hierbij wordt (een deel van) de maag verwijderd waarbij het doel niet is om de patiënt te genezen. Dit is soms een mogelijkheid als de kanker zich heeft verspreid door het lichaam, maar ook wanneer de tumor niet volledig te verwijderen is. Het landelijk totaal was 11,3 resecties. Dit was gemiddeld 3,1% van alle maagkankeroperaties.

Andere behandelingen
Radiotherapie kan gegeven worden als onderdeel van een genezende behandeling, en ook als de ziekte al verspreid is. Het Amsterdam UMC gaf in de periode 2019-2021 gemiddeld 13,0 patiënten per jaar radiotherapie voor maagkanker als onderdeel van de eerste behandeling. Het landelijk gemiddelde was 5,1 patiënten.

Chemotherapie kan gegeven worden bij een genezende behandeling, en ook als de ziekte al verspreid is. Het Amsterdam UMC behandelde in de periode 2019-2021 22,3 patiënten per jaar met chemotherapie voor maagkanker als onderdeel van de eerste behandeling. Het landelijk gemiddelde was 6,3 patiënten.

Behandelbeleid

Her2Neu-test voor start systemische therapie
De richtlijn geeft aan dat als iemand voor uitgezaaide slokdarmkanker of maagkanker behandeld gaat worden met chemotherapie bestaande uit twee of drie middelen (doublet- of triplet-therapie) een Her2Neu-test moeten plaatsvinden om te bepalen of toedienen van het middel trastuzumab bij de chemotherapie beter werkt. Van alle mensen die in de periode 2019-2021 de primaire diagnose uitgezaaide slokdarmkanker of maagkanker kregen en in het Amsterdam UMC zijn behandeld met doublet- of triplet-therapie is bij 98,4% een Her2Neu-test uitgevoerd. Dat aantal was veel hoger dan het landelijk gemiddelde van 90,6%.

Behandeling met systemische therapie
In het Amsterdam UMC kregen in de periode 2019-2021 per jaar gemiddeld 30,3 mensen de primaire diagnose uitgezaaide slokdarmkanker of maagkanker. Hiervan kreeg 64,8% systemische therapie. Dit was bijna altijd chemotherapie, eventueel aangevuld met immuuntherapie of doelgerichte therapie. Dat percentage was hoger dan de 20% die experts aangaven als minimum.

Tweedelijnsbehandeling met systemische therapie
Soms worden patiënten een tweede keer behandeld met chemotherapie of doelgerichte therapie (tweedelijnsbehandeling met systemische therapie). Uit studies blijkt dat patiënten uit ziekenhuizen die vaker een tweede behandeling geven, een betere overleving hebben. Van alle mensen die in de periode 2015-2016 de primaire diagnose uitgezaaide slokdarmkanker of maagkanker kregen waarvoor ze al een eerste systemische behandeling hadden gehad in het Amsterdam UMC, werd 42,5% van de patiënten een tweede keer behandeld met chemotherapie of doelgerichte therapie. Dat was veel hoger dan het landelijk gemiddelde (30,7%).

Overleving

Relatieve overleving na diagnose in het Amsterdam UMC
Van alle mensen die in de periode 2016-2020 in het Amsterdam UMC de primaire diagnose uitgezaaide slokdarmkanker of maagkanker kregen was na één jaar 40,6% nog in leven. Dit was duidelijk (significant) hoger dan het landelijk gemiddelde (22,4%).

Overleving na systemische behandeling
Van alle mensen die in de periode 2016-2020 de primaire diagnose uitgezaaide slokdarmkanker of maagkanker kregen en hiervoor systemische behandeling kregen in het Amsterdam UMC was één jaar na de behandeling 51,7% nog in leven. Dit was duidelijk (significant) hoger dan het landelijk gemiddelde (42,3%).

De manier waarop een ziekenhuis de diagnose stelt en behandeling uitvoert, kan verschillen tussen ziekenhuizen. In dit onderdeel beschrijven we dat. Ook de resultaten van de zorg kunnen verschillen, zoals het aantal complicaties of de overleving. Wij denken dat sommige verschillen te maken hebben met expertzorg.

We gebruiken verschillende soorten informatie voor dit kenmerk. De ziekenhuizen in deze keuzehulp delen deze informatie vrijwillig met ons. De informatie wordt door het ziekenhuis zelf aangeleverd of komt uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), die wordt beheerd door IKNL. Daarnaast gebruiken we openbaar beschikbare informatie van de Transparantiekalender, die beschikbaar is via Zorginzicht.nl.

Zorgaanbod

Het Amsterdam UMC doet het heel goed op het gebied van het zorgaanbod voor mensen met slokdarmkanker of maagkanker. Het aanbod van de medisch specialistische zorg in het Amsterdam UMC is heel goed. Het aanbod van de ondersteunende zorg en nazorg in het Amsterdam UMC is heel goed. Het ziekenhuis is een Barrett Expert Center. Het MDO is heel goed geregeld voor patiënten met slokdarmkanker of maagkanker.

Zorgaanbod Aanwezig Toelichting
Medisch specialistische zorg
Barrett centrum
Pathologie
Klinische genetica
Nucleaire geneeskunde
ESD/EMR
Chirurgie Voert operaties uit voor slokdarmkanker en voor maagkanker.
Radiotherapie Het ziekenhuis heeft een eigen radiotherapieafdeling
Interventieradiologie 8 interventieradiologen doen behandeling van slokdarmkanker en maagkanker
Chemotherapie
Andere niet-chirurgische behandelmethoden Plaatsen van een stent
Kern intensive care
Zorgaanbod Aanwezig Toelichting
Ondersteunende zorg en nazorg
Diëtist De diëtist is gespecialiseerd in slokdarmkanker en maagkanker
Psychosociale zorg (in oncologie gespecialiseerde psycholoog, medisch maatschappelijk werk, etc.)
Oncologische revalidatie Tijdens de opname krijgt u begeleiding van een fysiotherapeut. Voor revalidatie na de opname wordt u als dat nodig is verwezen naar een fysiotherapeut die is aangesloten bij Onconet: een landelijk netwerk van fysiotherapeuten die zijn gespecialiseerd in de begeleiding van kankerpatiënten. Wij verwijzen patiënten hiervoor naar de fysiotherapeut dicht bij huis.
Zorg voor mensen met uitgezaaide ziekte Het Amsterdam UMC is een verwijscentrum voor patiënten met uitgezaaide slokdarmkanker en maagkanker.
Zorg voor ouderen Een geriater is aanwezig. Ouderen krijgen op indicatie een consult. Er is ook een apart MDO voor ouderen.
AYA-zorg Zorg voor jongeren is op indicatie mogelijk.
Klinisch arbeidsgeneeskundige
Lotgenotencontact Er worden bijeenkomsten georganiseerd voor meerdere patiënten en hun naasten. Daar wordt de hele procedure uitgelegd. Daarnaast brengen artsen patiënten op verzoek in contact met patiënten die eerder een vergelijkbare behandeling hebben gehad.
Zorgaanbod Aanwezig Toelichting
Organisatie van multidisciplinaire zorg
Lokaal MDO (in eigen ziekenhuis)
Is standaard dezelfde patholoog aanwezig bij het MDO? Deze patholoog is gespecialiseerd in maagkanker en slokdarmkanker.
Is standaard dezelfde radiotherapeut aanwezig bij het MDO? Deze radiotherapeut is gespecialiseerd in maagkanker en slokdarmkanker.
Is standaard dezelfde nucleair geneeskundige aanwezig bij het MDO? Deze nucleair geneeskundige is gespecialiseerd in maagkanker en slokdarmkanker
Immuno-MDO Patiënten worden ook besproken in een immuno-MDO.
Overige informatie over inrichting van het MDO Naast het lokale MDO en het immuno MDO, is er ook een MDO voor patiënten met functionele klachten en een MDO voor ouderen.
Internationale samenwerking bij patiëntenzorg Het ziekenhuis werkt samen met een groot aantal internationaal erkende centra die patiënten behandelen op het gebied van slokdarm en maagkanker.
Opvang bij complicaties buiten het ziekenhuis Doordat er 5 chirurgen zijn met als aandachtsgebied slokdarm- of maagkanker, is er een dienstsysteem opgezet waardoor er altijd (24/7) een slokdarm/maagchirurg beschikbaar (in het ziekenhuis, of op afroep) is bij complicaties of problemen die met de operatie te maken hebben. Ook zijn zij beschikbaar voor mensen met een maagaandoening die acute zorg nodig hebben.
Aanvullende informatie over organisatie van zorg In samenwerking met alle ziekenhuizen in de regio is er een regionaal zorgpad ontwikkeld, waarbij alle onderzoeken en behandelingen zijn beschreven zodat er bij een verwijzing naar Amsterdam UMC zo min mogelijk onderzoeken opnieuw hoeven te worden gedaan en de verwijstijden zo kort mogelijk zijn.

Bij dit kenmerk kijken wij of een ziekenhuis alle benodigde zorg zelf aanbiedt of dat het ziekenhuis voor sommige zorg samenwerkt met een ander ziekenhuis. Als een ziekenhuis alles zelf aanbiedt, vinden wij dat een teken van expertzorg. Dan werken de zorgverleners van verschillende afdelingen makkelijker als één team. Ook kunnen zij makkelijker en sneller onderling overleggen over patiënten. De patiënt kan dan alle zorg in één ziekenhuis krijgen. Ook staan alle medische gegevens van de patiënt bij elkaar in één patiëntendossier. Niet alle ziekenhuizen kunnen alle zorg bieden: sommige zorg is maar in een paar ziekenhuizen. Bijvoorbeeld artsen die de erfelijkheid van kanker onderzoeken, werken alleen in academische ziekenhuizen en het AVL. Wij vinden het belangrijk dat het ziekenhuis voor deze zorg goed samenwerkt met andere ziekenhuizen.

We gebruiken verschillende soorten informatie voor dit kenmerk. De ziekenhuizen in deze keuzehulp delen deze informatie vrijwillig met ons. Een deel van de informatie wordt door het ziekenhuis zelf aangeleverd. Daarnaast gebruiken we openbaar beschikbare informatie van de Transparantiekalender, die beschikbaar is via Zorginzicht.nl.

Ervaringen van patiënten

De Waarderingsscore voor het Amsterdam UMC bij zorg voor patiënten met slokdarmkanker of maagkanker is heel goed.

50 patiënten met slokdarmkanker of maagkanker deelden hun ervaring over het Amsterdam UMC in 2023. Zij waarderen artsen, verpleegkundig specialisten en oncologie-verpleegkundigen als heel goed. En andere medewerkers als goed. Zij waarderen hun vaste aanspreekpunt en samen beslissen als heel goed. Het maken van afspraken waarderen patiënten als goed. Zij waarderen het onderdeel hulp en steun als goed. De Waarderingsscore voor het aanraden van dit ziekenhuis aan anderen met slokdarm- of maagkanker is heel goed.

Volgens patiënten kan het ziekenhuis zich nog verbeteren op de volgende onderwerpen:

 • Communicatie van zorgmedewerkers naar patiënt en naasten
 • Samen beslissen
 • Organisatie en coördinatie van zorg

Patiënten geven een compliment over de volgende onderwerpen:

 • Deskundigheid/expertise van zorgverleners
 • Kwaliteit van behandeling en zorg
 • Bejegening/toewijding van zorgmedewerkers naar patiënt en naasten

Tevredenheid over de zorgverleners

We hebben patiënten gevraagd naar hun ervaringen met de artsen, verpleegkundig specialisten, oncologie-verpleegkundigen en andere medewerkers.
Patiënten gaven dit onderdeel een gemiddeld cijfer van 9,2.
Omgerekend heeft dit onderdeel een Waarderingsscore van 78. Dit is heel goed.

Artsen
Patiënten gaven artsen een gemiddeld cijfer van 9,3.
Omgerekend heeft dit onderdeel een Waarderingsscore van 80. Dit is heel goed.
Het gemiddelde cijfer dat patiënten gaven:

 • Deskundigheid: 9,3
 • Serieus genomen worden: 9,3
 • Tijd die ze voor je hadden: 9,3
 • Vriendelijkheid: 9,4
 • Gesteund voelen: 9,3
 • Aandacht voor uw naaste: 9,1

Verpleegkundig specialisten en oncologieverpleegkundigen
Patiënten gaven aan verpleegkundig specialisten en oncologieverpleegkundigen een gemiddeld cijfer van 9,1.
Omgerekend heeft dit onderdeel een Waarderingsscore van 78. Dit is heel goed.
Het gemiddelde cijfer dat patiënten gaven:

 • Deskundigheid: 9,2
 • Serieus genomen worden: 9,1
 • Tijd die ze voor je hadden: 9,2
 • Vriendelijkheid: 9,2
 • Gesteund voelen: 9,1
 • Aandacht voor uw naaste: 9,0

Andere medewerkers van het ziekenhuis
Patiënten gaven andere medewerkers van het ziekenhuis een gemiddeld cijfer van 9,0.
Omgerekend heeft dit onderdeel een Waarderingsscore van 70. Dit is goed.
Het gemiddelde cijfer dat patiënten gaven:

 • Samenwerking tussen de medewerkers in het ziekenhuis: 8,8
 • Vriendelijkheid overige medewerkers: 9,1
Vast aanspreekpunt

Omgerekend heeft dit onderdeel een Waarderingsscore van 88. Dit is heel goed.
Patiënten gaven hun vaste aanspreekpunt voor tevredenheid: 9,4
Het gemiddelde cijfer dat patiënten hun vaste aanspreekpunt gaven: 9,2

Een groot deel van de patiënten gaf aan een vast aanspreekpunt te hebben: 98%.
Wie was het vaste aanspreekpunt voor patiënten:

 • Een oncologie-verpleegkundige: 25%
 • Een arts: 11%
 • Een verpleegkundig specialist: 59%
 • Iemand anders: 5%

Een vast aanspreekpunt heeft verschillende taken.
Patiënten gaven deze cijfers voor taken van het vaste aanspreekpunt:

 • Overzicht over de ziekte: 9,4
 • Hulp geven: 9,4
 • Hulp geven aan familie of partner: 9,2
 • Kennen van patiënt als persoon: 9,1
 • Makkelijk bereikbaar zijn: 8,8
Maken van afspraken

Omgerekend heeft dit onderdeel een Waarderingsscore van 71. Dit is goed. Patiënten gaven voor hun tevredenheid over de planning van hun afspraken een 8,4.

Een deel van de patiënten geeft aan:

 • Afspraken worden op één dag gepland, als dat medisch kan: 87%
 • Bij afspraken wordt aan dagen en tijden gedacht die goed uitkomen: 78%
 • Afspraken kunnen op afstand. bijvoorbeeld via beeldbellen of telefoon: 66%
Samen beslissen

Omgerekend heeft dit onderdeel een Waarderingsscore van 83. Dit is heel goed.
Het gemiddelde cijfer dat patiënten gaven:

 • Vertrouwen dat alle mogelijke behandelingen besproken zijn: 9,5
 • Tevredenheid over de hulp bij de keuze voor een behandeling: 9,0

Met een deel van de patiënten is gesproken over:

 • Kansen op langer leven en/of beter worden: 91%
 • Minder last krijgen van klachten: 88%
 • Bijwerkingen en problemen door de behandeling: 92%
 • Gevolgen die lang duren of pas later ontstaan: 86%
 • De mogelijkheid om te kiezen voor ‘niet meer behandelen’: 54%
 • Wat ze belangrijk vinden in het leven: 77%
Hulp en steun

We hebben patiënten gevraagd naar hun ervaringen met vragenlijsten over hun gezondheid, het aangeboden krijgen van professionele hulp bij problemen en het aangeboden krijgen van informatie over patiëntenorganisatie en inloophuis voor mensen met kanker.
Omgerekend heeft dit onderdeel een Waarderingsscore van 62. Dit is goed.

Gebruik van vragenlijsten over gezondheid
Omgerekend heeft dit onderdeel een Waarderingsscore 68. Dit is goed.
Veel ziekenhuizen gebruiken vragenlijsten die inzicht geven hoe patiënten zelf hun gezondheid ervaren. Daar staan bijvoorbeeld vragen in over moe zijn, pijn hebben, somber zijn, angst hebben of problemen met de concentratie.
Wanneer een ziekenhuis structureel gebruik maakt van dit soort vragenlijsten is dit een goed startpunt om te praten over de persoonlijke behoefte van de patiënt.
Van de respondenten geeft 82% aan een vragenlijst te hebben ontvangen.
Van alle respondenten die aangaven een vragenlijst te hebben ingevuld, gaf 42% aan dat de resultaten hiervan met hen besproken zijn. Het gemiddelde cijfer wat patiënten dit gesprek gaven: 9,4.

Problemen door kanker en professionele hulp.
Sommige patiënten wilden professionele hulp voor problemen. Wij laten hier de problemen zien als minimaal 20% van de patiënten aangaf voor dit probleem hulp te willen én dit minimaal 5 patiënten waren:

 • Problemen met emoties zoals boosheid of angst: 67%
 • Lichamelijke problemen zoals pijn of vermoeidheid: 32%
 • Problemen met eten, drinken en/of gewicht: 68%
 • Problemen met gezin, familie en/of relaties: 33%

Van de mensen die graag professionele hulp wilden, kreeg een gedeelte deze hulp door het Amsterdam UMC aangeboden of werd hiervoor verwezen:

 • Problemen met emoties zoals boosheid of angst: 75%
 • Lichamelijke problemen zoals pijn of vermoeidheid: 82%
 • Problemen met eten, drinken en/of gewicht: 93%
 • Problemen met gezin, familie en/of relaties: 100%

Contact met andere mensen met kanker (lotgenoten)
Omgerekend heeft dit onderdeel een Waarderingsscore van 56. Dit is voldoende.

 • Een deel van de patiënten gaf aan dat dit werd aangeboden:
 • Informatie over een patiëntenorganisatie: 66%
 • Informatieavonden: 64%
 • Contact met een buddy: 56%
 • Informatie over een inloophuis voor mensen met kanker: 45%
Aanraden van het ziekenhuis aan anderen

Omgerekend heeft dit onderdeel een Waarderingsscore van 88. Dit is heel goed.
Patiënten gaven als antwoord op de vraag of ze het Amsterdam UMC aanraden gemiddeld een 9,7.

Wat nog beter kan
30,0% (15 van de 50 mensen) noemde een verbeterpunt.
Volgens patiënten kon het ziekenhuis zich nog verbeteren op de volgende onderwerpen:

 • Communicatie van zorgmedewerkers naar patiënt en naasten
 • Samen beslissen
 • Organisatie en coördinatie van zorg

Complimenten
92,0% (46 van de 50 mensen) gaf een compliment.
Patiënten gaven een compliment over de volgende onderwerpen:

 • Deskundigheid/expertise van zorgverleners
 • Kwaliteit van behandeling en zorg
 • Bejegening/toewijding van zorgmedewerkers naar patiënt en naasten

We hebben de patiënten die onder behandeling of controle zijn in het ziekenhuis gevraagd naar hun ervaringen met de zorg in het ziekenhuis. Zij hebben hun ervaring ingevuld via een online-vragenlijst, de NFK-PREM Oncologie & Netwerkzorg. Zij delen hun ervaring en geven hun mening over het ziekenhuis over de volgende onderwerpen: tevredenheid over de zorgverleners, een vast aanspreekpunt, het maken van afspraken, samen beslissen en hulp en steun bij de ziekte. Ook geven ze aan of zij het ziekenhuis aan anderen aanbevelen.

Weet dat je een keuze hebt

Het hebben van kanker betekent helaas voor veel patiënten een langdurig traject van onderzoek, behandeling en controles. Je kunt op ieder moment in dit traject een nieuwe afweging maken voor wat voor jou het beste ziekenhuis is. Welke rol heb je hier zelf in, en wie kan je hierbij helpen?

Lees meer

Over ziekenhuiskeuze

Als je kanker hebt, is het juist belangrijk dat je naar een ziekenhuis gaat dat zoveel mogelijk ervaring heeft met de behandeling van jouw vorm van kanker. Maar waarom is dit zo belangrijk? En waar vind je deze zorg als patiënt?

Lees meer