Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

Ziekenhuiskeuzehulp

Als blijkt dat je kanker hebt, wil jij als patiënt of je arts in het ziekenhuis de behandeling vaak snel starten. Na het krijgen van de diagnose en voor de start van de behandeling is een goed moment om stil te staan bij de keuze van het juiste ziekenhuis.

Heb je maag- of slokdarmkanker? Dan helpen wij je bij het maken van de juiste keuze. We zijn bezig deze keuzehulp uit te breiden met andere kankersoorten.

Start de Ziekenhuiskeuzehulp
Ziekenhuiskeuzehulp

Vind het juiste ziekenhuis voor de behandeling van maag- of slokdarmkanker

Per kankersoort verschillen ziekenhuizen in de mate van specialisatie, het aanbod van zorg en werkwijze. In deze keuzehulp beschrijven wij ziekenhuizen die maag- of slokdarmkankerzorg bieden, via vijf kenmerken van specialisatie. Dit doen we alleen voor ziekenhuizen die vrijwillig informatie met ons delen over hun team en hun zorgorganisatie, data over de geleverde zorg (uit de Nederlandse Kankerregistratie en Transparantiekalender, voornamelijk afkomstig van DICA-registraties) en de patiëntervaringen (via de NFK-PREM Oncologie & Netwerkzorg). Wij tonen alleen de ziekenhuizen die op dit moment deelnemen aan deze keuzehulp. Wij breiden dit aantal doorlopend uit. Let op: niet alle ziekenhuizen doen mee, er zijn dus meer ziekenhuizen die zorg en behandeling bieden voor maag- of slokdarmkanker.

Selecteer hieronder jouw kankersoort en vul je postcode in. Bekijk daarna de beschrijvingen van de deelnemende ziekenhuizen voor jouw vorm van kanker.

De postcode wordt alleen gebruikt om de afstand naar ziekenhuizen aan te geven.

Kenmerken van expertzorg

We meten de mate van specialisme aan de hand van vijf kenmerken. Hiermee kunnen wij een goed beeld geven van het kennisniveau en de behandelkwaliteit van een ziekenhuis op maag- of slokdarmkanker.

Als het hele team van zorgverleners gespecialiseerd is in een bepaalde vorm van kanker, dan is de kans het grootst dat de patiënt de best mogelijke zorg krijgt. Hiervoor kijken we hoeveel van hun werktijd zij besteden aan zorg voor een specifieke vorm van kanker. Verder kijken we of andere ziekenhuizen het team van dit ziekenhuis om advies vragen. En of andere ziekenhuizen patiënten verwijzen naar dit ziekenhuis, bijvoorbeeld voor behandeling of voor een tweede mening (second opinion). Het ziekenhuis is dan een ‘referentiecentrum’ voor andere ziekenhuizen.

We gebruiken verschillende soorten informatie voor dit kenmerk. De ziekenhuizen in deze keuzehulp delen deze informatie vrijwillig met ons. De informatie wordt door het ziekenhuis zelf aangeleverd of komt uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), die wordt beheerd door IKNL. Daarnaast gebruiken we openbaar beschikbare informatie van de Transparantiekalender, die beschikbaar is via Zorginzicht.nl.

Wij vinden het belangrijk dat ziekenhuizen veel aan wetenschappelijk onderzoek doen. Wij denken dat het zorgt voor een cultuur van expertzorg. En dat alle patiënten daar voordeel van hebben. Als het team veel aan wetenschap doet, is het beter op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Ook is het team dan gewend om goed te werken volgens protocol en grondig te handelen als iets niet goed gaat. Ook biedt het team patiënten meer kansen om mee te doen aan experimentele behandelingen. Voor dit kenmerk kijken wij naar het aantal studies waar het ziekenhuis aan mee doet. Of ze zelf ook wetenschappelijke artikelen publiceren in internationale vakbladen. Of er een onderzoeksverpleegkundige (een research-verpleegkundige) in het team zit. Ook vinden wij het belangrijk dat het ziekenhuis werkt volgens de richtlijnen (dat zijn afspraken en regels voor artsen) voor diagnostiek en behandeling.

We gebruiken verschillende soorten informatie voor dit kenmerk. De ziekenhuizen in deze keuzehulp delen deze informatie vrijwillig met ons. De informatie wordt door het ziekenhuis zelf aangeleverd of komt uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), die wordt beheerd door IKNL. Daarnaast gebruiken we openbaar beschikbare informatie van de Transparantiekalender, die beschikbaar is via Zorginzicht.nl.

De manier waarop een ziekenhuis de diagnose stelt en behandeling uitvoert, kan verschillen tussen ziekenhuizen. In dit onderdeel beschrijven we dat. Ook de resultaten van de zorg kunnen verschillen, zoals het aantal complicaties of de overleving. Wij denken dat sommige verschillen te maken hebben met expertzorg.

We gebruiken verschillende soorten informatie voor dit kenmerk. De ziekenhuizen in deze keuzehulp delen deze informatie vrijwillig met ons. De informatie wordt door het ziekenhuis zelf aangeleverd of komt uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), die wordt beheerd door IKNL. Daarnaast gebruiken we openbaar beschikbare informatie van de Transparantiekalender, die beschikbaar is via Zorginzicht.nl.

Bij dit kenmerk kijken wij of een ziekenhuis alle benodigde zorg zelf aanbiedt of dat het ziekenhuis voor sommige zorg samenwerkt met een ander ziekenhuis. Als een ziekenhuis alles zelf aanbiedt, vinden wij dat een teken van expertzorg. Dan werken de zorgverleners van verschillende afdelingen makkelijker als één team. Ook kunnen zij makkelijker en sneller onderling overleggen over patiënten. De patiënt kan dan alle zorg in één ziekenhuis krijgen. Ook staan alle medische gegevens van de patiënt bij elkaar in één patiëntendossier. Niet alle ziekenhuizen kunnen alle zorg bieden: sommige zorg is maar in een paar ziekenhuizen. Bijvoorbeeld artsen die de erfelijkheid van kanker onderzoeken, werken alleen in academische ziekenhuizen en het AVL. Wij vinden het belangrijk dat het ziekenhuis voor deze zorg goed samenwerkt met andere ziekenhuizen.

We gebruiken verschillende soorten informatie voor dit kenmerk. De ziekenhuizen in deze keuzehulp delen deze informatie vrijwillig met ons. Een deel van de informatie wordt door het ziekenhuis zelf aangeleverd. Daarnaast gebruiken we openbaar beschikbare informatie van de Transparantiekalender, die beschikbaar is via Zorginzicht.nl.

We hebben de patiënten die onder behandeling of controle zijn in het ziekenhuis gevraagd naar hun ervaringen met de zorg in het ziekenhuis. Zij hebben hun ervaring ingevuld via een online-vragenlijst, de NFK-PREM Oncologie & Netwerkzorg. Zij delen hun ervaring en geven hun mening over het ziekenhuis over de volgende onderwerpen: tevredenheid over de zorgverleners, een vast aanspreekpunt, het maken van afspraken, samen beslissen en hulp en steun bij de ziekte. Ook geven ze aan of zij het ziekenhuis aan anderen aanbevelen.

Wat is de Ziekenhuiskeuzehulp?

Als patiëntenorganisatie weten wij dat het belangrijk is, dat je de zorg krijgt in een ziekenhuis dat gespecialiseerde zorg biedt voor jouw vorm van kanker en jouw persoonlijke omstandigheden. Aan de hand van vijf kenmerken van specialisatie hebben wij ziekenhuizen beschreven die behandeling en zorg bieden aan mensen met maag- of slokdarmkanker. Het gaat om ziekenhuizen die deze informatie met patiënten willen delen. De beschrijvingen hebben wij opgenomen in de Ziekenhuiskeuzehulp. Een meer uitgebreide uitleg van de methode achter de keuzehulp is te lezen op nfk.nl.

Weet dat je een keuze hebt

Het hebben van kanker betekent helaas voor veel patiënten een langdurig traject van onderzoek, behandeling en controles. Je kunt op ieder moment in dit traject een nieuwe afweging maken voor wat voor jou het beste ziekenhuis is. Welke rol heb je hier zelf in, en wie kan je hierbij helpen?

Lees meer

Over ziekenhuiskeuze

Als je kanker hebt, is het juist belangrijk dat je naar een ziekenhuis gaat dat zoveel mogelijk ervaring heeft met de behandeling van jouw vorm van kanker. Maar waarom is dit zo belangrijk? En waar vind je deze zorg als patiënt?

Lees meer